Anna-Kaisasta sanottua

Valtiovarainministeri, Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo:

”Tampere on pormestari Anna-Kaisa Ikosen kaudella saanut hyvä vaihteen päälle, rohkeilla investoinneilla saadaan talous nousuun. Vaikka kuntatalous on ollut taloudellisesti jakamassa näitä valtakunnan vaikeita vuosia, Tampere on viime vuosina antanut siihen hyvän, tulevaisuuteen uskovan panoksensa.

Pormestarilla on ollut keskeinen henkilökohtainen vaikutus Tampereen nousussa valtakunnan kehittämisen yhdeksi kaupunkikärjeksi; luovuus ja ahkeruus ovat avainasioita.”


Vincit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Kuitunen:

”On olemassa kahdenlaisia kaupunkeja. On niitä, jotka odottavat parempia aikoja ja sitten on niitä, jotka jatkuvasti uudistumalla luovat itselleen parempia aikoja.

Tampere on valinnut Anna-Kaisan johdolla jälkimmäisen vaihtoehdon. Siksi Vincit pitää pääkonttoriaan Hervannassa myös tulevaisuudessa."


Europarlamentaarikko Henna Virkkunen:

"Tampere on pormestari Anna-Kaisa Ikosen kaudella noussut merkittäväksi suunnannäyttäjäksi paitsi Suomessa, myös eurooppalaisilla foorumeilla.

On ollut ilahduttavaa seurata kuinka näkyvästi Tampere on mukana kansainvälisissä verkostoissa, investoi tulevaisuuteen ja rakentaa uudenlaista modernia kaupunkia. Kaupungeissa on Suomen tulevaisuuden kasvu."


Tampereen seudun työväenopiston rehtori Matti Saari

”Pormestarimme Anna-Kaisa Ikonen on tuonut myönteistä avoimuutta kaupungin hallintoon. Hän rakentaa Tampereelle positiivista imagoa valtakunnallisesti. Tämän huomaa konkreettisesti vaikkapa helsinkiläisessä taksissa, kun kuljettaja hehkuttaa Tampereen onnistunutta meininkiä. Tämä kaupunkimme rohkea kehitys on huomattu myös laajasti valtakunnan mediassa. Anna-Kaisalla on ollut aivan olennainen rooli tässä onnistumisessa.

Anna-Kaisa on rohkea, viisas visionääri, helposti lähestyttävä, kannustava, aina iloinen - kerrassaan ihana ihminen! Olen mielelläni taas Anna-Kaisan tukena, jotta saamme parhaan henkilön jatkamaan onnistunutta työtään yhteiseksi hyväksemme.”


Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

”Tampereen ja Turun yhteistyö on ollut paitsi hauskaa niin myös hyödyllistä. Olemme vertailleet politiikka- ja virkamiestasolla kokemuksiamme ja parhaita käytäntöjämme. Kaupunkipolitiikka on molemmille kaupungeille tärkeää.  

Pormestari Anna-Kaisa Ikosen aikana yhteistyö on erityisen mutkatonta ja vilpitöntä.  Yhteistyöterveiset täältä rannikolta!”


Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälikkö Päivi Sillanaukee:

"Anna-Kaisa on monipuolisen osaamisensa ja yhteiskykyisyytensä johdosta kutsuttuna lukuisiin kansallisiin työryhmiin ja luottamustehtäviin, joissa olen päässyt seuraamaan hänen työskentlyään. Hänellä on pitkä kokemus ja näytöt myös kansainvälisestä tuloksellisesta yhteistyöstä. Hän perehtyy työn alla oleviin asioihin ja hakee määrätietoisesti, mutta muiden näkemyksiä kuunnellen ja kunnioittaen ratkaisuja. Kantaa vastuunsa.

Tampere on pääkaupunkiseudun jälkeen pysynyt pitkästä taloudellisesta taantumasta huolimatta merkittävimpänä kasvukeskuksena Suomessa hänen johdollaan. Kilpailu yrityksistä ja työpaikoista on kovaa ja kansainvälistä. Lisäksi valtion, maakuntien ja kuntien roolit ja tehtävät tulevat muuttumaan. Anna-Kaisalla on vahvaa näyttöä vakuuttavasta ja pitkäjänteisestä johtamisesta jatkuvasti muuttuvissa ja haastavissa tilanteissa. Anna-Kaisa on upea nainen ja johtaja!"


Tampereen teknillisen yliopiston Industry professor Matti Sommarberg:

"Teknologinen kehitys on kiihtynyt ja ihmisten käyttäytyminen johtajina, työntekijöinä, kuluttajina ja kansalaisina hakee uusia muotojaan. Yritysten ja yhteiskunnan haasteet muuttuvat ja ne ovat monimutkaisempia kuin ennen; onneksi myös ratkaisuihin tarvittavat työkalut paranevat.

Jotain on kuitenkin muuttunut pysyvästi. Ratkaisut vaativat saumatonta yhteistyötä yhteiskunnan, yritysten ja yliopistojen välillä. Kaupungilla on loistava rooli siinä, kun se avaa haasteensa näiden yhteisöiden ja kansalaisten luovuudelle. Tätä se voi tehdä konkreettisesti esimerkiksi avaamalla dataansa tai hyödyntämällä innovatiivisia julkisia hankintoja.

Kaupungin vuonna 2016 perustama Smart Tampere -ohjelma alustatalouden ja kokeilujen ominaispiirteineen on mielestäni oiva avaus tämän hetken ja tulevien ongelmien ratkaisemiseksi. Ohjelman rohkea toteuttaminen mielestäni edesauttaa tekemään Tampereesta hyvän ja menestyvän niin kaupunkilaisille, yrityksille kuin alueen oppilaitoksille ja yliopistoillekin."


TOAS:n toimitusjohtaja Kirsi Koski

"Anna-Kaisa kuuluu niihin tahtonaisiin, joka jaksaa tavoitteellisesti tehdä paljon töitä asioiden eteenpäin viemiseksi. Yhteiseen työhistoriaan perustan kiteytykseni; Sitkeä kuin mikä!


Hän on ihana ihminen ja kapasiteettiä on vaikka mihin. Käyttää aikaa mieluummin huomisen miettimiseen kuin eilisen valvomiseen. Niinhän johtajan kuuluukin tehdä."


Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi:

"Anna-Kaisan johdolla Tampere on kehittynyt entistä kansainvälisemmäksi ja dynaamisemmaksi kaupungiksi. Hän on rohkea ja aikaansaava uuden ajan johtaja, joka ei pelkää tarttua isoihinkaan haasteisiin, joita lähhivuodet tuovat tulleessan.

Anna-Kaisan kokemus ja korkea ammattitaito yhdistettynä myönteiseen ja avoimeen luonteeseen ovat loistoyhdistelmä."Tampere Tunnetuksi ry:n hallituksen puheenjohtaja Panu Raipia:

"Tampere Tunnetuksi ry on Tampereen kaupunkikeskustayhdistys, joka liittää yhteen alueen yrittäjiä ja kiinteistöjä sekä tuottaa tapahtumia keskustaan. Toiminta on laajaa, sillä jäseniä yhdistyksellä on kolmattasataa. Vuonna 2016 Tampereen kaupunkikeskusta palkittiin maan parhaana. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman Tampere Tunnetuksi ry:n sekä Tampereen kaupungin saumatonta yhteistyötä. Anna-Kaisa Ikosen rooli on ollut tässä merkittävä. Hän on kuunnellut ja ollut tarvittaessa mukana toimissamme."