Vanhoja kirjoituksia

Näin sen näen: Kohti mahdollistavaa Suomea
Kirjoitus Tampereen Kauppakamarilehdessä 13.2.2019

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme Pirkanmaalla on varmistaa, että alueemme ääni kuuluu tulevassakin hallituksessa vahvana - mieluiten oman ministerin suulla. Vaikuttamalla valtiosihteerinä ministeriryhmässä ja hallituksen neuvotteluissa ja toimiessani ministereiden varahenkilönä kansainvälisissä ministerikokouksissa olen osaltani tällä hallituskaudella tuonut Pirkanmaan asioita päätöksenteon ytimeen. Siitä meidän on hyvä jatkaa.

Tarvitsemme eduskuntaan kokonaisvaltaista otetta; ei yhden asian liikettä, vaan kykyä viedä asioita eteenpäin monella saralla ja tasolla; kykyä yhteistyöhön yli puoluerajojen.

Tulevan hallituksen on luotava edellytykset yritystemme ja elinkeinoelämämme menestykselle, koska hyvinvointimme turvataan niiden kautta. Suomen menestyksen avain on hyvässä koulutuksessa - varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina korkeakouluihin asti - ja siksi on rohkeasti panostettava osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Uusi Tampereen yliopisto avaa mahdollisuuksia, joihin on tartuttava.

Liikenteen pitkän aikavälin visioksi on otettava tunnin Suomi. Toimivat liikenneyhteydet ja saavutettavuus ovat elinvoiman ja kilpailukyvyn kannalta kriittinen asia. Siksi alueen edunvalvonnassa on vaikutettava alle tunnin junan toteutumiseen Tampereen ja Helsingin välillä, maantieyhteyksien sujuvoittamiseen erityisesti valtateillä 3, 9 ja 12 ja Vaitinaron liittymässä sekä maakunnan globaaliin saavutettavuuteen lentoyhteyksien kautta. 

Kolmas kriittinen tekijä elinvoimalle ja kilpailukyvylle on se, että talouspolitiikan ja verotuksen tulee olla työn tekoa ja yrittäjyyttä kannustavaa.

Yhteiskuntamme on myös kyettävä uudistumaan rohkeasti, mutta samalla kestävästi ja vastuullisesti. Edessämme on merkittäviä reformeja, kuten sosiaaliturvan uudistus ja perhevapaauudistus. Aikamme suureen ongelmaan, ilmastonmuutokseen, on haettava nopeita ratkaisuja. On edistettävä vastuullisuutta myös taloudessa. Kaiken kaikkiaan politiikassa on tehtävä sellaisia sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä valintoja, joilla hyvinvointiyhteiskuntamme on hyvä paikka asua ja elää myös lapsillemme ja lapsenlapsillemme. 

Viedään yhdessä eteenpäin alueemme asioita ja mahdollistavaa Suomea, joka katsoo rohkeasti ja vastuullisesti tulevaisuuteen!