Joustavuutta ja tukea lapsiperheiden arkeen


Kolumni Tamperelaisessa 2.12.2018

Perheet kaipaavat lisää joustavuutta arkeensa. Näin kertoo hiljattain julkaistu perhebarometri. Esimerkiksi perhevapaita pitäisi pystyä jaksottamaan nykyistä helpommin ja osa-aikatöiden tekemisen perhevapaalla olon ohessa pitäisi olla joustavammin mahdollista.

Seuraavalla hallituskaudella on tehtävä perhevapaauudistus, joka sekä vastaa perheiden erilaisiin tarpeisiin nykyistä paremmin että vahvistaa tasa-arvoa.

Naiset pitävät perhevapaista suurimman osan. Kun vastuu lasten hoitamisesta jakautuu epätasaisesti, heijastuu tämä monesti naisten etenemiseen työssä, mikä vaikuttaa edelleen naisten eläkekertymään.

Jos äitien paluuta perhevapaalta työelämään on syytä sujuvoittaa, niin isiä taas on kannustettava jäämään perhevapaalle nykyistä useammin.

Uudistuksen on kuitenkin oltava mahdollistava, sillä perheiden tilanteet ovat erilaisia ja valinta vapaiden jakautumisesta on lopulta jokaisen perheen oma asia.

Lapsi- ja perhepolitiikan tavoitteeksi on asetettava, että Suomesta tulee maailman paras maa lapsille ja perheille ja se on nostettava yhdeksi seuraavan hallitusohjelman kärkiasioista.

Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan perhevapaauudistuksen lisäksi myös perheiden palveluiden kehittämistä ja lapsi- ja perhemyönteisempää ilmapiiriä. Perheet kaipaavat myös nykyistä enemmän tukea arkeensa.

Vaikeassa tilanteessa tukea tarvitaan enemmän, mutta ajattelen, että ongelmiin pitäisi päästä kiinni jo ennen niiden kärjistymistä. Suurin osa perheistä ei tarvitse monimutkaista palvelukokonaisuutta ja moni enemmänkin tarvitseva hyötyy varhaisesta tuesta. Parhaita kanavia sille ovat neuvolat, varhaiskasvatus ja perusopetus, joissa kohdataan kokonaiset ikäluokat.

Vaikka neuvolajärjestelmämme tunnetaan hyvin maailmalla, sekin kaipaa uudistusta. Tampereella hyvinvointineuvoloita on jo kehitetty hyvin askelin vastaamaan perheiden muuttuviin tarpeisiin.

On tärkeää, että neuvolat toimivat yhä vahvemmin perheiden tukiverkkona, yhteistyössä päiväkotien kanssa ja jalkautuen sinne, missä ihmiset ovat.

Perhe-elämään liittyvää epävarmuutta emme voi kokonaan poistaa, mutta hyvillä palveluilla ja vahvalla tukiverkolla pystymme hälventämään sitä sekä tarjoamaan tukea varhain ja juuri niihin hetkiin, kun sitä tarvitaan.

Suomi on jo nyt monella mittarilla maailman paras maa lapsille ja perheille. Paljon on kuitenkin vielä kehitettävää.

Meidän on rakennettava parhaat mahdolliset edellytykset vanhemmuudelle, jotta lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus hyvään, turvalliseen lapsuuteen ja kasvuun aktiivisiksi ja osallistuviksi yhteiskunnan jäseniksi.