Kilpaillaan laadulla vanhustenhuollossa


Kirjoitus Aamulehdessä

Tampereella on useita hyviä vanhusten ryhmäkoteja, joissa tarjotaan ympärivuorokautista hoivaa, ns tehostettua palveluasumista. Olen seurannut näiden palvelujen laatua niin päätöksentekijän kuin omaisenkin roolissa. Useimmiten olen kokenut iloa siitä hyvästä hoidosta ja vanhuksia arvostavasta otteesta, joita olen nähnyt.

Aamulehti kirjoitti 3.10., että kaupunki käynnistää kilpailutuksen tehostetusta palveluasumisesta ja aikoo kilpailuttaa tuottajat hinnan perusteella. Jari Pirhonen kirjoitti 8.10. osuvasti niistä asioista, jotka näin menetellen ovat jäämässä varjoon.

En tiedä, miksi kaupunki on nyt päätymässä kilpailuttamaan palvelut vain hinnalla. Aiemmin olemme Tampereella nimenomaan kehittäneet sellaisia hankinnan muotoja, joissa laadun painoarvo on suuri tai jopa tehneet käänteisiä kilpailutuksia, joissa kilpaillaan laadulla. 

Voi olla, että näin saadaan säästöjä aikaan, mutta todennäköisesti menetetään laadussa. Pelkoni on, että tällainen menettely saattaa johtaa myös toimijakentän kapenemiseen ja keskittymiseen, koska suurilla toimijoilla on paremmat edellytykset painaa hintoja alas ja voittaa kilpailu hinnasta.

Rohkaisen kaupunkia vielä arvioimaan sitä mahdollisuutta, että laadun painoarvo nostettaisiin merkittävästi korkeammaksi. Palveluiden hankinnasta vastaaville tuttua on, että silloinkin hinnan merkitys on usein määräävä, mutta samalla luodaan kannustin myös erilaisille laadullisille tekijöille. Hyvä käytäntö on lisäksi määrittää kaikilta jo perusedellytyksenä vaaditut laatukriteerit, huomioiden Pirhosen esittämät tekijät.

Ihmiselämän viimeisiä vuosia ei pidä eikä voi määrittää vain sosiaali- ja terveyspalveluina, hoitovuorokausina ja niistä maksettavana hintana. Menneinä vuosina asetimme tavoitteeksi, että näiden sijaan pyrimme hyvän elämän edellytysten luomiseen palveluissa ja että se ohjaa myös hankintoja. Ei huonompi tavoite sovellettavaksi tähänkin yhteyteen.