Korkeakoulujen raja-aidat kaadettava

Anna-Kaisa Ikonen Verkkouutisissa 9.9.2015:

Korkeakoulujen raja-aidat kaadettava

Me puhumme tuottavuudesta, tehostamisesta ja rakenteellisista uudistamisista. Me puhumme digitalisaatiosta ja kilpailukykyloikasta. Kaikki erinomaisen hyviä ja tarpeellisia avauksia, mutta on hyvä muistaa, mihin menestyksemme perustuu.

Me olemme osaajia. Kun katson valtakunnallisia asioita Tampereen silmälaseilla, voin rehellisesti sanoa, että Tampereen seutu ei olisi Suomen toinen kasvukeskus ilman yliopistoja. Viime vuosisadan merkittävin elinkeino- ja kasvupoliittinen ratkaisu kaupungissamme oli yliopistojen perustaminen. Nyt olemme vastaavan uuden mahdollisuuden edessä.

Tampereen kolme korkeakoulua – yliopisto, teknillinen yliopisto ja ammattikorkeakoulu – ovat yhdessä kehittämässä uudenlaista yliopistoa Suomeen. Tampere3-hanke on paitsi Tampereen, koko Suomen kannalta iso askel, osaamisen loikka.

Uusi, Suomen toiseksi suurin yliopisto, tulee olemaan avoimista rajapinnoista ammentava monialainen ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö. Tämä tukee hallitusohjelman osaamiseen ja koulutukseen liitettyjä tavoitteita – haluamme tukea suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja varmistaa, että Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa.

Tampere3:n kaltainen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioketjun poikkitieteellinen yhdistäminen on yksi asia, mutta yhtä merkittävää on sen tavoite mahdollistaa opiskelijoille entistä joustavammat opintopolut sekä sujuva eteneminen tutkintovaiheesta toiseen ja työelämään. Myös työelämään siirtymisen nopeuttaminen on hallitusohjelmassa esiin nostettu asia.

Uskon, että tulevaisuudessa pienenä kansakuntana meidän kilpailuvalttimme on yhä enemmän osaaminen ja osaajien verkottuminen. Siksi meidän tulee ottaa rohkeita askeleita korkeakoulutuksemme uudistamisessa. Tampere3:n kantava ajatus on vastaaminen yhteiskunnan tuleviin muutoksiin. Esimerkiksi digitalouden uudet innovaatiot syntyvät juuri tieteiden välisissä rajapinnoissa. Rakennetun ympäristön ohjelmaan on visioitu yhdistettävän tekniikan, yhteiskuntatieteiden, ekologian ja talouden koulutusohjelmia. Terveyden tutkimukseen voidaan yhdistää terveyden, teknologian ja johtamisen koulutusta, jolloin tutkimus, innovaatiot ja niiden kaupallistaminen saavat vauhtia. Nämä vain muutamana esimerkkinä uudesta.

Tampereen kaupunki ja korkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä. Kaupunginvaltuustomme on päättänyt tukea korkeakoulujen yhdistymistä ja uusien kampusten ja innovaatioympäristöjen kehittämistä 1,3 miljoonalla eurolla. Haluamme edistää erityisesti Tampereen seudulla vahvoja osaamisalueita, kuten älykkäiden koneiden ja teollisen internetin kehitysympäristöjä, yliopistollisen sairaalan ympärille rakentuvaa Kaupin kampusta ja Tohlopin ympärille rakentuvaa luovien alojen Mediapolista.

Jotta tällainen korkeakoulutuksen kehitysloikka onnistuu, se edellyttää lainsäädännön muutoksia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen yhdistämisen mahdollistamiseksi. Tampereella ollaan vahvasti sitoutuneita viemään Tampere3-suunnitelmia eteenpäin. Yhteistä tahtoa ja innostusta tarvitaan myös valtakunnallisella tasolla. Osaamisen ja innovoinnin ympäristöissä on Suomen uuden nousun avaimet.