Tavoitteet

Kiitos!

Kuntavaaleissa 2017 saamani 3649 ääntä lämmittää sydäntä ja hämmentää suuruudellaan. Suurkiitos luottamuksestanne.

Tavoitteeni on Tampere, joka takaa hyvän elämän kaikille. Pormestarikauteni aikana olemme tehneet rohkeita ratkaisuja kaupungin elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tampere kasvaa ja kehittyy nyt sellaisella vauhdilla, että vastaavaa ei olla Suomessa vähään aikaan nähty. Monet suunnitelmat ovat kuitenkin vielä kesken. Vastuullinen ja näkemyksellinen johtaminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Omalta osaltani jatkan tällä valtuustokaudella työtä Tampereen parhaaksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajan roolissa.

 

Ihmisten Tampere on:

1. Rohkea edelläkävijä – Kauaskantoiset investoinnit luovat Tampereen tulevaisuuden vetovoimaisena ja kehittyvänä kaupunkina.

2. Ihmiskeskeinen palveluyhteisö – Hyvän elämän edellytykset taataan kaikille. Tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, perheiden hyvinvointia, osallisuutta, työpaikkojen syntyä ja hyvää ja arvokasta vanhuutta.

3. Hyvinvoinnin kultturelli keskus – Liikuntaan, kulttuuriin ja vapaa-ajanviettoon tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia.

4. Yritysmyönteinen mahdollistaja – Elinvoima syntyy menestyvistä yrityksistä ja työntekijöiden osaamisesta, joille luodaan houkutteleva toimintaympäristö.

5. Oppimisen ja opiskelun mallikunta – Menestys on hyvän ja innostavan koulutuksen ansiota, varhaiskasvatuksesta korkeakoulujen Tampere3-yhdistymiseen.

6. Kaupunkiympäristön kehittäjä - Viiden tähden keskustassa ja kaupunginosissa yhdistyvät saavutettavuus, helppous, turvallisuus, kaunis kaupunkikuva, luonto ja elävyys.

7. Puhdas ja kestävä kaupunki  - Kaupunki pidetään siistinä ja kannamme ympäristövastuumme tulevia sukupolvia ajatellen.

8. Vastuullinen taloudenhoitaja - Kaupungin taloutta tasapainotetaan niin, että kuntalaisille voidaan jatkossakin turvata riittävät ja laadukkaat palvelut.

9. Globaali toimija – Pohjoismaiden suurimpaan sisämaakaupunkiin on hyvät liikenneyhteydet, Tampere houkuttelee ja tamperelaista osaamista viedään vahvasti maailmalle.

10. Yhteinen kotikaupunkimme – Meidän Tampereemme on Suomen viihtyisin asuinpaikka, josta voimme kaikki olla ylpeitä!