Tavoitteita


Hyvinvointia ja elinvoimaa

Hyvä ja turvallinen lapsuus luo pohjan koko elämälle. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuudet hyvään elämään, kasvuun ja kehitykseen. Nuoret eivät saa syrjäytyä.

Arvokas vanhuus ja hyvän elämän edellytykset taattava myös iän karttuessa. Läheisistä huolehtimista on monin tavoin helpotettava. Kulttuuri, liikunta ja osallisuus kuuluvat kaiken ikäisille.

Koulutus on tulevaisuuden turva ja sen määrärahat on taattava. Vain vahvalla osaamisella ja korkeatasoisella tutkimustiedolla Suomi voi menestyä.

Yritysten menestys ja korkea työllisyys ovat paras tae tulevaisuuden hyvinvoinnille. Niiden edistämisen tulee olla läpileikkaava periaate päätöksenteossa.

Ihmisten ja yritysten arjen liikkumista on sujuvoitettava kehittämällä liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta: ns. alle tunnin junaa Tampereen ja Helsingin välillä, maantieyhteyksiä ja maakunnan globaalia saavutettavuutta lentoyhteyksien kautta.


Vastuullisuutta ja välittämistä

On tehtävä sellaisia sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä valintoja, joilla hyvinvointiyhteiskuntamme on hyvä paikka asua ja elää myös lapsillemme ja lapsenlapsillemme.

Julkista taloutta tulee hoitaa vastuullisesti. Valtion velkaantuminen on pysäytettävä. Talouspolitiikan ja verotuksen tulee olla työn tekoa ja yrittäjyyttä kannustavaa.

Ilmastonmuutokseen on haettava nopeita ratkaisuja niin globaalilla, kansallisella kuin arjenkin tasolla edistämällä kestävää elämää.

Politiikassa tarvitaan jatkuvuutta, mutta myös rohkeutta uudistaa. On kyettävä toteuttamaan merkittäviä reformeja, kuten sosiaaliturvan uudistus ja perhevapaauudistus.

Yhteiskunnan isojen haasteiden ratkaiseminen edellyttää kokonaisvaltaista otetta; ei yhden asian liikkeitä, vaan kykyä viedä asioita eteenpäin monella saralla ja tasolla. Tarvitaan myös myönteisyyttä, luottamusta ja kykyä yhteistyöhön yli puoluerajojen.