Anna-Kaisa Ikonen: Budjettiriihestä saatava panostuksia liikennehankkeisiin, osaamiseen ja turvallisuuteen

3.9.2021

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen vaatii hallitusta korjaamaan budjettiesitystään ja satsaamaan vahvemmin turvallisuuteen, tieteeseen ja saavutettavuuteen. Poliisin resurssipula ja tiedeleikkaukset osuvat kipeästi kasvaviin kaupunkeihin. 

"Tilanne on huolestuttava. Esitys poliisin määrärahoiksi vuodelle 2022 on 35-40 miljoonaa euroa ja noin 400 poliisia vähemmän kuin mitä tarvittaisiin poliisin toiminnan nykytason turvaamiseksi. Juuri julkaistussa turvallisuuskyselyssä nousi esiin, että kaupunkilaisia huolettaa erityisesti huumeiden käytön lisääntyminen. Rikollisuuden ja häiriökäyttäytymisen hillitsemiseksi tarvitsemme kipeästi lisää poliiseja katukuvaan, emme vähemmän", Ikonen sanoo.

Ikonen odottaa myös enemmän työllisyyttä ja osaamista lisääviä toimenpiteitä. 

"Monilla aloilla osaavan työvoiman saatavuus on aito ja pitkittynyt ongelma, jota pandemia-aika on syventänyt entisestään.  Ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut ja yritykset kaipaavat valtiolta tukea toteuttaa uudenlaisia joustavia koulutusmalleja ja uudistaa oppimisympäristöjä. Nyt esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuvat kustannukset ovat kaatumassa pääosin kuntien vastuulle", Ikonen kertoo.

Hallitusohjelman tavoitteena on nostaa Suomen tutkimus- ja kehitystoiminnan osuus bruttokansantuotteesta neljään prosenttiin. 

Teollisuuden uudistuminen ja uusien innovaatioiden synty edellyttävät korkean tason osaamista ja riittävän tutkimusrahoituksen turvaamista. Esitetty 40 miljoonan euron leikkaus on ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. 

"Suomen kilpailukyky perustuu korkean tason osaamiselle, eikä Tampere yliopistokaupunkina ole tässä asiassa poikkeus. Leikkaus tutkimusrahoitukseen heikentäisi suomalaisen tutkimuksen tasoa ja pitkäjänteisyyttä ja sen vaikutukset tulisivat heijastumaan väistämättä myös koulutukseen ja osaamispohjan kasvattamiseen ja sitä kautta yritysten kilpailukykyyn", Ikonen painottaa.

Alueella odotetaan myös ratkaisuja liikenteen solmukohtiin. Tampereen henkilöratapihan korjaaminen ja uudistaminen on saatava käynnistymään ensi vuoden aikana.