Anna-Kaisa Ikonen: Nyt on oikea aika uusia vapaakuntakokeilu, kaupunkien asiat kannattaisi koota yhden ministerin vastuulle

1.6.2022

Tiedote 1.6.2022
Julkivapaa heti


Valtion ja kuntien välistä sopimuksellisuutta ei tule heikentää, sanoo Tampereen pormestari, kokoomuksen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti keskiviikkona selvityksen kaupunkien institutionaalisesta asemasta. Selvitys suhtautui kriittisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksiin. 

”Liian tiukkaa normiohjausta on ehdottomasti purettava ja kuntien annettava erilaistua, jotta etenkin kasvavat kaupunkiseudut pystyvät kehittymään ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin nykyistä nopeammin ja innovatiivisemmin. Sopimuksellisuutta ei kuitenkaan kannata heikentää, sillä MAL-sopimukset ovat hyviä valtion ja seutujen yhteistyön välineitä. Pikemminkin kumppanuuksia ja yhteistyötä pitää kehittää edelleen”, Anna-Kaisa Ikonen sanoo. 

Selvitys esittää, että 2000-luvun alussa alkaneen kunta- ja sote-rakenteiden uudistamisen jälkeen on kaupunkien vuoro ja kuntakehittämisen painopiste tulisi siirtää kaupunkeihin. Ikonen on esityksen kanssa samaa mieltä siitä, että katseen tulee kääntyä kaupunkeihin.

”On aika nostaa kaupungit ja niiden erityispiirteet korkeammalle keskustelun asialistalla. Kaupungit ovat Suomen talouden ja kehityksen tärkeitä vetureita, ja tulevaisuudessa niiden merkitys kasvaa entisestään. Esimerkiksi Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa asuu jo nyt yli 1,8 miljoonaa ihmistä”, Ikonen muistuttaa.

Raportti esittää kaupunkien kehittämiseksi vapaakaupunkikokeilua. Kokoomus on esittänyt jo aiemmin uutta vapaakuntakokeilua. Kuntien ja kaupunkien rooli on nyt vahvassa murroksessa, sillä sote- ja pelastuspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille ensi vuoden alussa.

”Nyt on erinomainen aika ja käännekohta uudenlaiselle vapaakuntakokeilulle – ei vain selvityksen esittämälle kaupunkien omalle vapaakaupunkikokeilulle. Yksi koko ei pue kaikkia, ja on järkevää antaa kaikille kunnille enemmän vapauksia tehdä itselleen ja asukkailleen sopivia ratkaisuja, etenkin nyt tulevassa elinvoima- ja sivistysroolissaan.”

Selvityksessä esitetään myös esimerkiksi kaupunkiministeriön perustamista. Selvityksen vision mukaan ministeriön tehtävänä olisi asettaa tavoitteet ja näköala kestävälle kaupunkikehitykselle ja turvata niiden toteuttamista.

”Kaupunkiasiat todella ovat hajallaan eri ministeriöissä, ja putkiohjaus johtaa pahimmillaan ristiriitaiseen ohjaukseen eri ministeriöistä. Järkevää olisi kuitenkin rakentaa mieluummin ministeriörajat ylittävää toimintaa ja kaupunkipolitiikkaa ja koota kaupunkiasiat yhden ministerin vastuulle”, Ikonen arvioi.


Kaupunkipolitiikan uusi alku? - selvityksen ovat laatineet Helsingin yliopiston professori Mari Vaattovaara, Aalto-yliopiston professori Anssi Joutsiniemi, Turun yliopiston professori Martti Häkkänen ja tutkijatohtori Olli Seuri Tampereen yliopistosta.

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Pormestari

Anna-Kaisa Ikonen

erityisasiantuntija Minna Kurki

p. 040 590 9575

minna.kurki@tampere.fi