Anna-Kaisa Ikonen : Kuntien ahdinkoon tarvitaan toimia

19.9.2019

Kokoomuksen Ikonen: Kuntien ahdinkoon tarvitaan toimia 
    
Kuntatalous elää tällä hetkellä historiallisen synkkää tilannetta. Tulorekisterin käyttöönottoon, verokorttiuudistukseen, sekä verotuksen joustavaan valmistumiseen liittyneet ongelmat ovat romahduttaneet kuntien kyvyn ennustaa verokertymiä ja kuntien kyky suunnitella taloutta pidemmällä aikavälillä on heikentynyt merkittävästi. Kuntien velkaantuminen on vahvassa kasvussa ja heikosti kehittynyt kuntien tulopohja tekee olosuhteista entistä hankalamman. Vuodesta on tulossa kuntatalouden historian synkin. 

”Valmiiksi tiukan taloustilanteen kanssa kamppaileville kunnille tilanne on kohtuuton ja uhkaa heijastua ihmisten peruspalveluihin, kun kunnat parhaillaan valmistelevat ensi vuoden talousarvioita.” Ikonen toteaa.

Budjettiriihessään hallitus linjasi eilen, että kuntien valtionosuudet kasvavat ensi vuoden puolella 1.1miljardia euroa. Kertaluontoinen kunnille maksettava 237 miljoonan euron valtionosuuksien lisäys aikaistetaan tälle vuodelle.

”Tämä ensiapu on helpotus kunnille ja hallituksen budjettiriihen linjaus on myönteinen. On kuitenkin syytä todeta, että kuntien erittäin vaikea taloudellinen tilanne, ennakointikyvyn merkittävä heikkeneminen sekä henkilöstöresurssien haasteellisuus eivät korjaannu tilkitsemisellä. Nykyjärjestelmän myötä verokertymien ennustettavuus on akuutti ongelma ja siksi tilitysjärjestelmä tulee uudistaa ja mahdollisimman pian” Ikonen painottaa.

Budjettiriihessa sovitut työllisyystoimet ovat herättäneet huolta ja toimia on kuvattu vaimeiksi. Sakkaavasta maailmantaloudentilanteesta ei ole vetoapua ja merkittäviä työllisyyskeinoja on siirretty eteenpäin.

”Julkisen talouden suunnitelmasta uupuvat ne vaikuttavat toimet, jotka ovat elintärkeitä julkisen talouden osana myös kuntataloudelle. Tilanne on herättänyt paljon kysymyksiä kuntapuolella ja peräänkuulutan nyt uudistamista, rohkeita taloutta ja työllisyyttä vahvistavia toimia ja kauaskantoisia päätöksiä” Ikonen sanoo. 

Hallitus linjasi budjettiriihessään kuitenkin alueellisista työllisyyskokeiluista. Sitä Ikonen pitää tarpeellisena. 

”On hyvä, että työllisyyskokeiluja jatketaan. Kokeiluista on saatu hyviä kokemuksia Tampereella. Lähtökohtana ei kuitenkaan saa olla se, että valtio siirtää kustannukset kuntien vastattaviksi vaan rahoituksen tulee kulkea vastuun mukana. Lisäksi tulisi harkita sitä, että valtio ei perisi niin sanottua sakkomaksua eli työmarkkinatuen kuntaosuutta kokeilukunnilta vaan se voitaisiin osoittaa lisärahoituksena kuntien työllisyydenhoitoon.””

Ikonen kiinnittää huomiota laajemminkin siihen, että hallitus lisää budjetissaan kuntien velvoitteita.

”Lisävelvoitteet on kompensoitava kunnille täysimääräisesti, jotta kunnilla on vaikeassa tilanteessa mahdollisuus selviytyä velvoitteistaan. Muuten riskinä on, että hallituksen linjaukset jäävät toiveiksi tai syventävät kuntien ahdinkoa ja ajavat kunnat laittomaan tilaan. Siksi kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisäykset täytyy arvioida tarkasti yhdessä kuntien ja Kuntaliiton kanssa.”

Anna-Kaisa Ikonen on jättänyt tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien kuntatalouden parempaa ennustettavuutta sekä verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin aiheuttamien ongelmien nopeaa korjaamista. 

”Ripeitä ja vakuuttavia toimia vaaditaan nyt, jotta kuntien tilanne saadaan kääntymään. Se on välttämätöntä, jotta kunnat selviytyvät ihmisille tärkeistä peruspalveluista varhaiskasvatuksesta vanhusten palveluihin.” Ikonen päättää.

https://www.verkkouutiset.fi/anna-kaisa-ikonen-peraa-apua-kuntien-ahdinkoon/