Ihmiset täytyy saada jonoista hoitoon – Kokoomuksen sote-korjaussarja kertoo, miten

1.3.2023

Seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on pelastaa hyvinvointiyhteiskunta ja ihmisille tärkeät palvelut. Sote-uudistus on nyt tehty, mutta se ei saa jäädä vain hallintojärjestelyksi. Uudistuksen pitää oikeasti myös uudistaa ja vaikuttaa, ja seuraavalla vaalikaudella katse pitää keskittää palveluiden kehittämiseen. Kokoomuksen juuri julkistettu, johdollani valmisteltu soten korjaussarja kertoo, miten.

Suomi tarvitsee kauniiden korulauseiden sijaan tekoja palveluiden turvaamiseksi. Tällä hetkellä moniin palveluihin on vaikea päästä silloin, kun tarve on. Haluamme kokoomuksessa laittaa palvelut kuntoon, jotta apua ja tukea on saatavilla oikeaan aikaan, oikeasta paikasta. Se on pystyttävä tekemään niin, että kustannusten kasvua kyetään hillitsemään samalla huolehtien palveluiden saatavuudesta ja laadusta.

Paljon puhutaan hyvinvointialueiden rahoituksesta, kuten tietysti oikein onkin. Suomen väestön ikääntyessä myös palvelutarve kasvaa koko ajan, eli kustannukset nousevat joka tapauksessa. Kokoomuksen mielestä yhteiset euromme pitää käyttää niin, että ne vaikuttavat tehokkaimmin ja takaavat tärkeimmän: ihmisten hyvän hoivan, myös tuleville sukupolville.

Esimerkiksi näillä keinoilla palveluita saa parannettua:

·       Annetaan ihmisille vapaus valita. Jokainen on omanlaisensa yksilö ja tarvitsee hänelle sopivia palveluita. Oikeuden vaikuttaa omiin palveluihin pitää olla uudistuksen kulmakivi, ja on ehdottoman tärkeää saada ihmiset jonoista hoitoon. Jonoja saadaan lyhyemmäksi esimerkiksi hyödyntämällä Kela-korvausta paremmin ja tarjoamalla palveluseteleitä.

·       Hyödynnetään laajaa osaamista. Hoidon järjestämisessä olennaista on laadukas palvelu ja hoitoonpääsyn nopeus. On lyhytnäköistä jättää käyttämättä koko sote-kentän osaaminen. Siksi yritykset ja järjestöt kannattaa ottaa mukaan tuottamaan palveluita.

·       Toimitaan ajoissa. Sijoitetaan ennaltaehkäisyyn kaikessa, sillä se on sekä ihmisen että yhteiskunnan etu. Toteutetaan vihdoin terapiatakuu, ettemme kadota etenkin nuoria mielenterveysongelmille.

·       Keskitytään kohtaamaan. Optimoidaan ammattilaisten työaika ottamalla käyttöön näyttöön perustuvia, hyviksi havaittuja käytäntöjä. Otetaan sotekeskuksissa käyttöön moniammatillinen omatiimimalli.

·       Pidetään huolta työn arjesta. Huolehditaan hyvästä johtamisesta. Varmistetaan, että työntekijät voivat vaikuttaa työhönsä, keskittyä omaa osaamista vastaavaan työhön ja kehittyä ammatillisesti. Lisätään opiskelupaikkoja ja kansainvälisiä rekrytointeja.

·      Käytetään raha niin, että se vaikuttaa. Uudistetaan rahoitusjärjestelmä siten, että edellytykset kustannusten kasvun hillitsemiseksi paranevat. Rakennetaan mahdollisimman vaikuttavat toimintamallit, jotta euro on mahdollisimman tehokkaassa käytössä.

Ajattelen myös, että esimerkiksi vanhusten asumispalveluita pitää uudistaa niin, että meillä on tarjolla enemmän erilaisia vaihtoehtoja erilaisiin palvelutarpeisiin. Yksi hyvä keino olisi lisätä yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksia. Tärkeintä on, että innostumme uudistuksen ajatuksesta ja aidosti mietimme yhdessä keinoja parantaa suomalaisten palveluita ihmisten tarpeista lähtien. Hyvinvointiyhteiskunnan pitää kantaa myös tulevat sukupolvet. Nyt on oikea aika laittaa palvelut kuntoon.

Käy lukemassa koko korjaussarja täältä!