Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen: Ammatillisen opiskelijoiden velkaantumiseen on puututtava nyt.

2.7.2019

Tammikuussa 2019 opintolainoja nostettiin enemmän kuin koskaan, 285 miljoonaa euroa. Kelan opintoetuustilaston mukaan kolmasosa opintolainaa nostaneista on ammattiin opiskelleita, mutta takausvastuista he vastaavat kuitenkin melkein kahta kolmasosaa (lähde: Kelan opintoetuustilasto 2017/2018 – https://kela.fi/vuositilastot_kelan-opintoetuustilasto). 

”Todennäköisyys ammattiin opiskelevalla ajautua opintolainan kanssa maksuvaikeuksiin voi siis olla moninkertainen yliopisto-opiskelijoihin verrattuna. Tämä kehityskulku on todella huolestuttava.” Ikonen toteaa.

Velkaantuminen on yksi merkittävimmistä syrjäytymistä aiheuttavista tekijöitä ja sen seuraukset ovat niin yhteiskunnalle, että erityisesti yksilölle merkittävät. 

”Syrjäytyminen aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, terveyseroja sekä eriarvoisuutta. Olen huolissani myös ammattiin opiskelevien nuorten taloustaitojen riittävyydestä sekä maksuvaikeuksien myötä syntyneiden maksuhäiriömerkintöjen aiheuttamista ongelmista, joilla on kauaskantoisia seurauksia nuoren elämässä.” Ikonen sanoo.


Tällä hetkellä noin kolme neljäsosaa Kelan takausvastuun myötä maksamista opintolainoista on ulosotossa, mikä tarkoittaa sitä, että käytännössä Kelan kanssa sovitusti lainojaan lyhentää vain noin neljäsosa. Jos laina siirtyy perintään, ovat sen kulut ja korot moninkertaiset.


”Tätä kehitystä seuratessa merkittävä huoli on maksuongelmien määrän kasvu sekä velkaongelmien realisoituminen myöhemmässä vaiheessa opintolainakannan nopean kasvuvauhdin myötä. On aiheellista pohtia, että onko käsissämme aikamme syrjäytymispommi.” Ikonen sanoo.

Kokoomuksen Ikonen peräänkuuluttaakin hallitukselta nyt vaikuttavia toimia velkaantumisen ehkäisemiseksi.

”Ammatillisen opiskelijoiden velkaantumiseen tulee puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarvitsemme toimenpiteitä, jotta jokaisella nuorella olisi riittävä tietopohja oman taloutensa hallintaan sekä velkaantumisen ehkäisyyn.” Ikonen päättää.

Ikonen on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen 2.7.2019. 
Linkki kirjalliseen kysymykseen: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_44+2019.aspx


Lisätietoja
Anna-Kaisa Ikonen 
09 432 3062