Kokoomuksen Ikonen ja Talvitie: Kuntatalous on joutunut vapaapudotukseen.

8.5.2020

Kokoomusedustajien mukaan hallitus ei ole huomioinut kuntien rahoituspohjan heikentymistä koronakriisissä.

Kokoomuksen kansanedustajat Anna-Kaisa Ikonen ja Mari-Leena Talvitie jättivät hallintovaliokunnassa eriävän mielipiteen liittyen kuntatalouden ahdinkoon.

Edustajien mukaan valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024 puuttuu keskeisiltä osin ajankohtainen analyysi kuntatalouden tilanteesta ja kuntien rahoituspohjan muuttumisesta koronavirustilanteen seurauksena.

– Koronakriisin myötä jo ennestään vaikeassa tilanteessa ollut kuntatalous on joutunut vapaapudotukseen. Kunnat on autettava yli tilanteesta, johon ne eivät ole itse pystyneet vaikuttamaan tai varautumaan. Siksi hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa kuntien tukemiseen osoittamat varat ovat riittämättömät, Mari-Leena Talvitie toteaa tiedotteessa.

Anna-Kaisa Ikosen mukaan julkisen talouden suunnitelmaan sisällytettyjen uusien velvoitteiden rahoitus lepää tyhjän päällä.

– Lisäksi olettamukset uusien tehtävien rahoittamiseksi ovat kestämättömällä pohjalla. Tilanteessa, jossa kunnilla on vaikeuksia selviytyä nykyisistäkin velvoitteista, on epärealistista, että lisävelvoitteita voitaisiin suunnitelman tarkoittamalla tavalla rahoittaa muun muassa tehostamalla kuntien digitalisaatiota ja palveluhankintoja.

– Nyt ei ole aika lisätä kuntien kuormaa, vaan varmistaa niiden kyky toimia ihmisten ja yritysten tukena koronakriisissä ja siitä nousussa, Ikonen sanoo.

Edustajat vaativat kunnille pelastuspakettia, jolla vahvistettaisiin niiden edellytyksiä toimia koronan vastaisessa taistelussa.

– Kuntien peruspalvelut on turvattava jokaiselle suomalaiselle myös tulevaisuudessa. Kunnille on ohjattava lisävaroja koronatilanteesta syntyvien ylimääräisten kustannusten ja menetettyjen verotulojen suhteessa. Lisäksi valtion on ohjattava suoraa tukea sairaanhoitopiireille suhteessa koronatilanteeseen varautumiseen ja syntyneisiin kustannuksiin sekä huomioitava erityishuoltopiirien nousevat kustannukset, Ikonen ja Talvitie toteavat.