Kokoomuksen Ikonen: Suomessa tehtävä vaikuttavampaa aluepolitiikkaa EU-rahoituksen tehokkaammalla kohdentamisella

2.7.2019

Suomessa ollaan valmistelemassa päätöstä EU:n aluetukien käytöstä vuosina 2021-2027. EU, kansallinen julkinen ja yksityinen rahoitus yhteen laskien kyse on 4-5 miljardin euron kokonaisuudesta. Ikonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta EU:n rakennerahastovarojen kansallisesta jaosta.

”Päätös varojen jakamisesta Suomen sisällä tehdään kansallisesti, joten ei ole yhdentekevää, miten rahat suunnataan. Parhaimmillaan varat ovat keskeinen keino toteuttaa hallitusohjelman vaativia tavoitteita työllisyysasteen ja innovaatiotoiminnan rahoituksen suhteen”, sanoo Ikonen

Suomen liittymissopimuksessa on tunnistettu pohjoisten, harvaan asuttujen alueiden pysyvät haitat ja niiden lieventämiseen on varattu oma tukensa, joka on30 euroa asukasta kohden vuodessa. Tuki on käytettävissä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Muutoin Suomi on tulevalla ohjelmakaudella EU:n näkökulmasta yhdenvertaista aluetta. Vain Helsinki-Uusimaa ja Ahvenanmaa ovat kehittyneempiä alueita, joilla on myös oma, huomattavasti nykytasosta kasvava rahoituskehyksensä.

”Alue- ja rakennepolitiikalla on ollut hyviä ja haluttuja vaikutuksia siellä, missä rahaa on ollut käytettävissä. Itä- ja Pohjois-Suomi suuralueena on kuronut kiinni kehittyneisyyseroa muuhun Suomeen. Samaan aikaan erot eteläisten ja läntisten maakuntien välillä ja maakuntien sisällä ovat kuitenkin kasvaneet. Hyvin haasteellisia alueita löytyy nyt ympäri Suomea”, Ikonen sanoo.


Eteläisen ja läntisen Suomen maakunnat ovatkin esittäneet, että tulevalla EU-ohjelmakaudella Suomi jakaa rakennerahastovarat yhden koko maata koskevan ohjelman kautta nykyistä tasaisemmin koko maahan.


Ikonen peräänkuuluttaa, että Rinteen hallitusohjelman mukaisesti elinvoimaa ja toimintakykyä on vaalittava koko Suomessa hyödyntämällä mahdollisimman tehokkaasti EU:n rahoitusmuotoja. 

”Aluepolitiikassa tulee korostaa koko Suomen etua ja alueiden kehittämisen kansallisia tavoitteita. EU:n alue- ja rakennepolitiikan tehokas ja vaikuttava toteutus Suomessa edellyttää varojen merkittävää kohdentumista myös Etelä- ja Länsi-Suomeen”, Ikonen painottaa. 

Ikonen on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen ja sen allekirjoittaneet kokoomuksen kansanedustajat ovat edustajia läntisen ja eteläisen Suomen eri maakunnista. Anna-Kaisa Ikonen Pirkanmaalta, Ilkka Kanerva Varsinais-Suomesta, Sanni Grahn-Laasonen Hämeestä, Matias Marttinen Satakunnasta, Sinuhe Wallinheimo Keski-Suomesta, sekä Janne Sankelo Vaasan vaalipiiristä.


Lisätietoja:
Anna-Kaisa Ikonen 
Puh. 09 432 3062

Linkki kirjalliseen kysymykseen: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_25+2019.aspx