Kokoomuksen Ikonen valmistelemaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

11.10.2019

Kokoomuksen kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen on nimetty valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun parlamentaariseen ohjausryhmään. Liikenne- ja viestintäministeriö on 9.10.2019 tekemällään päätöksellä asettanut ryhmän, jonka toimikausi kestää 30.4.2021 asti.

Ryhmän tavoitteena on linjata ja priorisoida ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmän tavoitteet ja ohjata sen suunnittelua sekä valmistelua. Merkittävimpänä tavoitteena Ikonen pitää valtakunnallisen kokonaisnäkemyksen muodostumista saavutettavuudesta.

”Ohjausryhmä on erinomainen paikka olla osana kehittämässä liikennettämme valtakunnallisella tasolla. Liikennejärjestelmä on laaja kokonaisuus ja kattaa kaikki liikennemuodot. Siinä otetaan huomioon sitä käyttävät ihmisryhmät, elinkeinoelämän toimijat, liikennevälineet ja -infrastruktuuri, liikenteen ohjaus ja hallinta, liikennetieto ja -palvelut sekä viestintäyhteydet. ” Ikonen sanoo.

Ohjausryhmä koostuu puheenjohtajasta, eri puolueiden kansanedustajista, pysyvistä asiantuntijoista, pääsihteeristä ja sihteeristöstä. Sen tarkoituksena on varmistaa yhteistyö ja viestinnän sujuvuus eri eduskuntaryhmien välillä liikennejärjestelmän suunnittelussa. Suunnitteluprosessi on jatkuva, jotta valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa saadaan laadittua pitkäjänteisesti yli hallituskausien.

Ikonen valittiin aikaisemmin VR-yhtymä Oy:n hallintoneuvostoon ja hän pitää tehtäviään merkittävinä mahdollisuuksina.

”Näissä tehtävissä voin keskeisesti olla vaikuttamassa liikenteemme kehittämiseen. Ihmisten ja tavaran liikkuvuuden on oltava sujuvaa ja ympäristöllemme kestävää. Nopeiden junayhteyksien eteneminen vaatii vauhtia, jotta ehdimme mukaan EU-rahoitushakuun. Tarvitsemme nyt tulevaisuuspäätöksiä ja yhteisiä tavoitteita” Ikonen päättää.

Lisätiedot
Anna-Kaisa Ikonen 
Puh. 09 432 3062