Kokoomuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajat: kokoomus turvaa vanhuspalvelut ja mielenterveyspalvelut riittävällä rahoituksella

20.11.2019

Kokoomuksen kansanedustajat, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho ovat tyytyväisiä kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa tehtyihin panostuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon vastuualueella.

”Vanhuspalveluiden parantamiseen esitetyllä 150 miljoonalla eurolla pystymme turvaamaan ikäihmisillemme laadukkaan ja inhimillisen hoivan kestävällä tavalla. Lisäämällä vanhuspalvelulain sitovuutta parannetaan merkittävällä tavalla hoivan tarpeessa olevien vanhusten asemaa”, sanovat Laiho ja Ikonen.

Tarvitsemme lisää hoitohenkilökuntaa sekä kotihoitoon että ympärivuorokautiseen hoivaan vanhusten yksilöllisiin tarpeisiin perustuen. Ympärivuorokautisen hoivan lisäksi on varmistettava ammattitaitoisen ja osaavan hoitohenkilökunnan saatavuus myös kotihoidossa.

”Mahdollisuuksia omais- ja perhehoitoon tulee lisätä. Omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi on tärkeää huolehtia lakisääteisistä vapaapäivistä. Niiden käytön edistämiseksi on tarpeen lisätä palvelusetelin käyttöä. Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä vanhuspalvelujen kokonaisuudessa ja heidän työpanoksensa on sekä inhimillisesti että taloudellisesti katsottuna huomattava. Myös hoivavapaan pilotointi oman läheisen lyhytaikaisen hoivan ja esimerkiksi saattohoidon mahdollistamiseksi parantaa vanhuspalvelujen laatua. Hoivavapaa lisää mahdollisuuksia yhdistää työ ja oman läheisen hoito”, huomauttavat Ikonen ja Laiho.

Mielenterveyspalveluiden saatavuus on huonolla tasolla ympäri maata, erityisen hankala tilanne on lasten ja nuorten osalta. ”Mielenterveyspalveluita on vietävä sinne, missä lapset ja nuoret ovat, eli kouluihin ja opiskelijaterveydenhuoltoon. Kansalaisaloitteen mukainen terapiatakuu vahvistaisi perustason mielenterveyspalveluita. Olen erittäin iloinen, että kokoomuksessa ymmärretään matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden merkitys niin inhimillisellä että taloudellisella tasolla”, selventävät Laiho ja Ikonen.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on 13 miljoonan euron lisäpanostukset kliiniseen tutkimukseen sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevaan tutkimustoimintaan. ”Kliininen lääketutkimus mahdollistaa uusimpien hoitomuotojen käyttöönoton ja kokeilemisen, mikä on tärkeää, jotta Suomi jatkossakin pysyy yhtenä lääketieteellisen osaamisen ja hoidon huippumaana. Laaturekistereistä saatava tieto on välttämätöntä, jotta voimme lisätä hoitoketjujen läpinäkyvyyttä, asiakaslähtöisyyttä, vaikuttavuutta ja tiedolla johtamista”, toteavat Laiho ja Ikonen.

Kokoomusedustajat ovat tyytyväisiä myös, että keliakiakorvausta (15 milj.) ehdotetaan palautettavaksi ja YTHS saa lisämäärärahan (1,4 milj.) ammattikorkeakoulujen terveydenhuoltoon.

                                             

Lisätietoja:
Anna-Kaisa Ikonen
09 432 3062

Mia Laiho
050 433 6461