Kokoomusedustajat: Ikäihmisiä ei saa jättää neljän seinän sisälle

3.5.2020

Kansanedustajat Mia Laiho ja Anna-Kaisa Ikonen ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen vanhuspalveluiden turvaamisesta. Edustajat huomauttavat, että kotihoidon turvin asuvien iäkkäiden ihmisten tukiverkosto on kaventunut koronan aiheuttamien varotoimien takia. Vakavana ongelmana on se, että läheisten vierailut ovat vähentyneet, samalla kun ei kiireellisiksi luokiteltuja terveyspalveluita on supistettu.


”Erityisesti nyt koronan aikana kotikuntoutuspalveluiden tarve on suurempi kuin koskaan. Sisälle eristettyjen vanhusten toimintakyvyn ei saa antaa romahtaa. Se lisää alttiuksia muille sairauksille ja pidentää sairauksien toipumisaikaa. Kunnon romahtaminen lisää myös ympärivuorokautisen hoivan painetta ja yhteiskunnan kustannuksia”, selventää Laiho.


Edustajat ovat huolissaan siitä, että hallituksen suunnalta ei ole otettu kantaa miten yli 70-vuotiaita ja muitakin riskiryhmiä suojellaan tartunnoilta muuten kuin sulkemalla heidät koteihinsa. Epidemian on ennustettu kestävän useita kuukausia ja riskiryhmien suojaamista tarvitaan vielä pitkään. 


”Rajoitustoimien ei pidä heikentää vanhustenhoidon laatua ja ikäihmisten arkea. Yli 70-vuotiaiden pitäminen sisätiloissa pitkään ilman sosiaalisia kontakteja ei ole inhimillistä. Taudin leviämistä heihin täytyy estää muilla keinoin ja meidän on voitava varmistaa, että he voivat käydä asioilla turvallisesti”, edustajat huomauttavat.


Edustajien mukaan vanhusten tilannetta auttaisi sujuvat kotiin tuotavat palvelut. Esimerkiksi palvelusetelillä voisi hankkia kotiinkuljetuspalveluita lääkkeille ja ruualle. Palvelusetelillä voitaisiin myös lisätä mahdollisuuksia liikunnan lisäämiseen ja kuntoutukseen, mikä tukisi ikääntyneillä hyvän toimintakyvyn säilyttämistä.


”Ikäihmisillä täytyy olla myös mahdollisuus päästä välillä pois kotoa. Emme voi sulkea mitään ikäryhmää neljän seinän sisälle, sillä eristäminen johtaa myös yksinäisyyteen. Hallituksen on puututtava pian tähän kasvavaan ongelmaan. Järjestöt ovat luovia ja ratkaisuja tulee hakea yhdessä niiden kanssa. Ulos pääsemisen ja ihmiskontaktien ohella myös pienillä asioilla voi ilahduttaa: pieni kimppu luonnonkukkia ovelle voi tuoda kosketuksen keväiseen luontoon - ihmisten tarpeissa ei ole kyse vain terveyspalveluista ja ruoasta”, sanoo Ikonen. 


Tulevaisuudessa vanhuspalveluja tarvitaan yhä enemmän, kun väestö vanhenee. Säännöllisen kotihoidon piirissä on 75-vuotta täyttäneitä yli 50 000. STM asetti 11.4.2019 vanhuspalveluja uudistavan työryhmän valmistelemaan esityksiä iäkkäiden henkilöiden palvelujen kokonaisuuden uudistamiseksi ja väestön ikääntymisen varautumiseksi. Työryhmän työn oli määrä valmistua 6.3.2020. 


”Kun ikäihmisten rajoitukset tulevat jatkumaan vielä pitkään, olisi tärkeää suunnitella sekä kriisinaikaiset että sen jälkeiset vanhustenpalvelut kokonaisuudessaan kestävälle pohjalle vanhusten tarpeet ja laadukas huolenpito huomioiden”, päättävät Laiho ja Ikonen.