Kokoomusedustajat: Koronatestien lisäämiseen valjastettava myös yritykset

8.4.2020

Kokoomuksen kansanedustajat Anna-Kaisa Ikonen, Mia Laiho ja Sari Sarkomaa ovat pettyneitä, ettei kehysriihi lisätalousarvioineen tuonut selvyyttä koronatestausten laajentamiseen, eikä testaukselle osoitettu lisärahoitusta. Edustajat painottavat, että kriisistä selviytymisessä täysin välttämätöntä on koronatestausten pikainen laajentaminen. Ripeän testien lisäämisen edellytyksenä he näkevät yritysten tekemien testien hyödyntämisen.

 ”Tällä hetkellä yksi vakavimmista ongelmista on se, etteivät edes sosiaali- ja terveysalan työntekijät pääse testeihin. Kriteerit testaukseen ovat nyt liian korkealla, sillä testausta ei välttämättä suoriteta edes selkeillä oireilla. Etulinjassa työskentelevien pitäisi päästä matalalla kynnyksellä koronavirustesteihin. Hallituksen on syytä tehdä päätös kansallisesta testausohjelmasta niin, että kaikki voimavarat saadaan käyttöön koronakriisistä selviytymiseksi mahdollisimman pienin vaurioin”, Sarkomaa toteaa.

”Hoitohenkilökunnan testaaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta tartunnat potilaisiin ja riskiryhmiin saadaan ehkäistyä. Esim. hoivakodeissa myös oireettomien työntekijöiden testaamista olisi järkevää harkita, jotta vältyttäisiin laajoilta hauraiden vanhusten tartunnoilta ja kuolemilta”, ehdottaa Laiho

Useat terveyspalveluyritykset ovat kertoneet julkisesti, että heillä olisi mahdollista tehdä 4000 testiä päivässä, mutta Sosiaali- ja terveysministeriö on kolmen viikon ajan kieltäytynyt yksityisen sektorin avusta. Yksityinen ja työterveyspuoli voisivat kuitenkin tehokkaasti tukea koronan leviämisen kartoittamisessa ja ihmisten ohjauksessa.

 Edustajat ihmettelevät miksi kriisitilanteessa ei hyödynnetä kaikkea sitä kapasiteettia mikä olisi käytettävissä. Kyseessä on kansallinen kriisitilanne, joten yhteistyötä ja kaikkia toimijoita tarvitaan riippumatta siitä onko kyse julkisesta tai yksityisestä toimijasta.

”Kyse on ihmisten suojaamisesta ja siitä, että Suomen saamiseksi mahdollisimman pian jaloilleen on aivan välttämätöntä hyödyntää kaikki olemassa oleva kapasiteetti. Ainoastaan riittävällä testauksella ja viruksen jäljityksellä meillä on mahdollisuus selvitä tilanteesta hallitusti. Toivon, että hallitus muuttaa suunnan nopeasti ja tilanteeseen saadaan pian selvyys”, Ikonen sanoo.

 ”Taudin leviämisen ehkäisyn ja rajoitusten myöhemmän purkamisen kannalta on oleellista, että Suomessa on laaja testausmahdollisuus matalalla kynnyksellä käytössä. Yhteiskunnan uudelleenrakentamisen ja elpymisen mahdollistamiseksi, testaukseen käytetty raha saadaan moninkertaisesti takaisin”, edustajat päättävät.