Kolumni: Kun rakennetaan hallitusta, rakennetaan myös luottamusta

22.4.2023

Ennen hallitusohjelmaneuvotteluiden alkua kirjoitin Helsingin Uutisiin kolumnin luottamuksen rakentamisen merkityksestä myös hallitusohjelmaneuvotteluissa.

Maailman kompleksiset ongelmat voivat yllättää – ja varmasti yllättävätkin – jokaisen hallituksen. Luottamuksen varassa on helpompaa operoida. Lue koko teksti alta tai Helsingin Uutisten sivuilta


"Suomessa rakennetaan parhaillaan seuraavaa hallitusta. Hallitusohjelmaneuvotteluissa työ on tiukkaa näkemysten sovittelua, ja siinä jokaiselta vaaditaan kykyä ja tahtoa hakea yhteistä linjaa.

Työelämäprofessorina ollessani tutkin suomalaisten 2000-luvun pääministerien johtamista. Vastauksissa korostuivat nykymaailman visaisten ongelmien ja nopean tahdin tuomat haasteet työlle. Tämä on yhteistä kaikille hallituksille ja pääministereille.

Myös seuraavalla hallituksella on edessään paljon haastavia päätöksiä ja nopeaa tahtia. Koronan häntä näkyy edelleen esimerkiksi nuorten hyvinvoinnissa, ja Ukrainan tukeminen on merkittävä tehtävä myös seuraavalle hallitukselle. Edessä on lisäksi varmasti yllätyksiä, joista emme edes tiedä.


Hallitusohjelma on tärkeä dokumentti, sillä se antaa suunnan hallituskauden tekemiselle. Vielä tärkeämpää on silti luottamus. Sen varassa toimitaan, kun tilanteet yllättävät. Siksi neuvottelujen aikana ja hallituksen aikanaan aloittaessa pitää luoda ja punnita myös luottamusta. Se auttaa tiukoissa tilanteissa.

Samalla tavalla tärkeää on pyrkiä toimimaan yhteistyössä ja kurottaa yli puoluerajojen. Erilaisia näkemyksiä, riitaisuuttakin, kuuluu parlamentaariseen järjestelmään. Lopulta on kuitenkin niin, että kaikkien eduskuntaan valittujen päätehtävä on hoitaa suomalaisten asioita ja kehittää Suomea.


Kotikaupungissani Tampereella pormestarikaudelle muodostetaan koalitio – hallitus – joka tekee paikallisen hallitusohjelman eli pormestariohjelman. Se antaa yhteistyölle raamit ja vie sitä eteenpäin.

Tampereella puolueiden erilaisista tulokulmista ja erilaisista näkemyksistä huolimatta yhteistyö kaupungin kehittämisessä on onnistunut. Nähdäkseni tämä johtuu siitä, että erimielisyyksistä huolimatta kaikki ovat sitoutuneet samaan tavoitteeseen ja haluavat samaa: tamperelaisten ja Tampereen seudun kehittämistä ja eteenpäin viemistä. Tämän tavoitteen pitää olla myös koko seuraavan hallituksen mielessä kirkkaana. Nyt tärkeintä on turvata suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja kehittää sitä yhdessä eteenpäin."