Kolumni: Nuoret velan varjossa

22.7.2019

Ammatillisen opiskelijoiden velkaantumiseen on puututtava nyt.

Tammikuussa 2019 opintolainoja nostettiin enemmän kuin koskaan, 285 miljoonaa euroa. Kelan opintoetuustilaston mukaan kolmasosa opintolainaa nostaneista on ammattiin opiskelleita, mutta takausvastuista he vastaavat kuitenkin melkein kahta kolmasosaa (lähde: Kelan opintoetuustilasto 2017/2018).

Todennäköisyys ammattiin opiskelevalla ajautua opintolainan kanssa maksuvaikeuksiin voi siis olla moninkertainen yliopisto-opiskelijoihin verrattuna. Tämä kehityskulku on todella huolestuttava

Velkaantuminen on yksi merkittävimmistä syrjäytymistä aiheuttavista tekijöitä ja sen seuraukset ovat sekä yhteiskunnalle että erityisesti yksilölle merkittävät. Syrjäytyminen aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, terveyseroja ja eriarvoisuutta.

Olen huolissani myös ammattiin opiskelevien nuorten taloustaitojen riittävyydestä sekä maksuvaikeuksien myötä syntyneiden maksuhäiriömerkintöjen aiheuttamista ongelmista, joilla on kauaskantoisia seurauksia nuoren elämässä.

Tällä hetkellä noin kolme neljäsosaa Kelan takausvastuun myötä maksamista opintolainoista on ulosotossa, mikä tarkoittaa sitä, että käytännössä Kelan kanssa sovitusti lainojaan lyhentää vain noin neljäsosa näistä velallisista.

Jos laina siirtyy perintään, ovat sen kulut ja korot moninkertaiset. Huolta herättää maksuongelmien määrän mahdollinen kasvu sekä velkaongelmien realisoituminen myöhemmässä vaiheessa opintolainakannan nopean kasvuvauhdin myötä.

On aiheellista pohtia, että onko käsissämme aikamme syrjäytymispommi.

Ammatillisten opiskelijoiden velkaantumiseen tulee puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. On arvioitava järjestelmän uudistamistarpeita ja varmistettava, että jokaisella nuorella on riittävä tietopohja oman taloutensa hallintaan sekä velkaantumisen ehkäisyyn. Jätin aiheesta kirjallisen kysymyksen 2.7.2019 ja peräänkuulutan hallitukselta vaikuttavia toimia, jotta tämä kehityskulku voidaan estää.

Kolumni Tamperelaisessa : https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/785811-kolumni-nuoret-velan-varjossa