Koronarokotteen saatavuus ja tutkimusresurssit varmistettava - Suomella ei ole varaa toistaa suojavarustehankinnoissa tehtyjä virheitä

14.5.2020

Kokoomuksen kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen peräänkuuluttaa hallitukselta rokote- ja lääkekehityksen riittävää resursointia ja toimivien rokotteiden saatavuuden turvaamista niiden valmistuttua. Tällä hetkellä koronavirukseen ei ole saatavilla rokotetta tai tehokasta lääkehoitoa.


”Yksi kaikkein kriittisimmistä ratkaisukeinoista koronan selättämiseksi on toimivan ja turvallisen rokotteen löytyminen. Sen kehittämisessä ja saatavuuden varmistamisessa tarvitaan sekä kansallista että kansainvälistä tutkimusta, kehittämistä ja yhteistyötä.” Ikonen sanoo.


Vuoden 2020 kolmanteen lisätalousarvioon osoitettiin lisärahoitusta rokotteen kehittämiseen, mutta Ikonen näkee summan yksinään olevan riittämätön vallitseviin olosuhteisiin nähden. Hän pitää tärkeänä, että tulevissa lisätalousarvioissa rahoitusta voitaisiin kohdentaa myös suoraan yliopistojen rahoitukseen, millä voitaisiin turvata tutkimushankkeiden jatkuvuus ja vapauttaa tutkijoiden resursseja rahoitushausta varsinaiseen tutkimukseen. Ikosen mukaan kyseeseen voisi tulla myös laaja-alainen kansallinen tutkimuskonsortio. 


”Rokotekehityksen ohella rahoitusta tulee varata muiden ennaltaehkäisy- ja hoitomenetelmien kehittämiseen. Rahoitusta on jatkossa varattava myös itse rokotteisiin.” Ikonen jatkaa.


Kun toimiva ja turvallinen rokote kehitetään, on siitä ennakoitavissa globaali kilpailu ja pullonkauloja saatavuudessa vastaavasti kuin suojatarvikkeissa on nyt nähty. Usein rokotetta on ollut saatavissa paremmin maihin, jotka ovat olleet kehitystyössä mukana ja siihen tähtäämiseksi kehitystyötä tulee Ikosen mukaan resursoida riittävästi. Lisäksi sopimuksilla ja EU:n yhteishankinnoilla voidaan varmistaa rokotteiden saatavuutta ja niissä mukanaolo on keskeisen tärkeää. Myös oman rokotetuotannon uudelleenkäynnistäminen tulee ottaa arvioitavaksi, jotta saatavuus saadaan turvattua. 


”Paitsi tutkimuksen ja kehityksen rahoitus, myös rokotteiden saatavuus ihmisille on varmistettava. Kilpailu tulee olemaan kovaa ja tässä Suomen on turvattava asemansa. Meillä ei ole varaa toistaa samoja virheitä, kuin suojavarusteiden osalta on tehty”, Ikonen päättää.


Ikonen on eilen jättänyt kirjallisen kysymyksen siitä, kuinka rokote- ja lääkekehityksen riittävä taso aiotaan taata ja miten hallitus varmistaa mahdollisen rokotteen riittävän laajan saatavuuden Suomessa. Ikosen kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittaneet myös Kokoomuksen kansanedustajat Elina Lepomäki, Timo Heinonen, Pihla Keto-Huovinen, Kalle Jokinen, Pauli Kiuru, Ville Kaunisto, Mia Laiho, Terhi Koulumies, Wille Rydman, Heikki Vestman ja Marko Kilpi.