Kunnille vaaditaan selkeitä ohjeita koronakriisissä

23.3.2020

Kokoomusedustajien mukaan kunnat joutuvat toimimaan epävarmassa tilanteessa.

Kokoomuksen kansanedustajat ja kuntavaikuttajat Anna-Kaisa Ikonen, Sari Multala ja Mari-Leena Talvitie peräänkuuluttavat hallitukselta selkeää linjaa kunnille. Hallituksen tekemät rajoitustoimet koronavirusepidemian ehkäisemiseksi vaikuttavat keskeisesti kuntien järjestämisvastuulla oleviin palveluihin.

– Haluamme kiittää kaikkia ammattilaisia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. He tekevät tärkeää työtä, jotta löytyy hoitopaikka ja lapset voivat oppia tässä vaikeassa poikkeustilanteessa. Päivän varoitusajassa opettajat ja rehtorit toteuttivat hienosti ja joustavasti etäopetusta. Tämä on vaatinut kaikilta, koulujen koko henkilökunnalta, paljon, toteaa Mari-Leena Talvitie tiedotteessa.

Poikkeustilanteessa epäopetukseen siirtäminen on aiheuttanut opettajille haasteita. Perjantaina linjaus lähiopetuksen suhteen muuttui, mikä on aiheuttanut huolta ja epätietoisuutta niin kouluissa kuin perheissäkin.

– On tärkeää, että kaikki lapset, jotka suinkin voivat, opiskelevat edelleen kotoa käsin. Koronaviruksen leviämisen kannalta on erittäin tärkeää välttää ylimääräisiä kontakteja. Tämä suojaa niin opettajia kuin perheitäkin, sanoo Anna-Kaisa Ikonen.

Kunnat tekevät nyt linjauksia ja päätöksiä epävarmuuden vallitessa. Esimerkiksi kouluruokailun järjestäminen oli aiemman päätöksen mukaan vapaaehtoista, mutta tarkempia ohjeita ei ole tullut.

– Olen huolissani niistä lapsista, jotka ovat muutenkin haavoittuvammassa asemassa. Monessa perheessä toimentulo on nyt vaakalaudalla. Moni lapsi jää ilman lämmintä päivittäistä ateriaa, kun kouluruokailua ei ole välttämätöntä järjestää. Kunnissa kehitetään nyt erilaisia ratkaisuja ruuan järjestämiseksi niille perheille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelujen jatkuminen olisi myös tässä tilanteessa erittäin tärkeää, Sari Multala sanoo.

– Kunnat tarvitsevat selkeät linjaukset palveluiden järjestämiseksi ja taloudellista tukea tässä haastavassa tilanteessa. Hallituksen on tehtävä päätökset, jotka ohjaavat kuntia. Tässä kokonaisuudessa ei saa unohtaa kouluruokailua. Sen on onnistuttava myös etäopetuksessa sitä tarvitseville niin, että riski koronaviruksen leviämiseen ei kasva, edustajat toteavat.