Kuuden suurimman kaupungin johtajat: Valtion kannattaa tehdä isojen kaupunkien kanssa diili koko Suomen kasvun vahvistamiseksi

31.1.2023

Yli 1,8 miljoonaa asukasta, 55 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta ja 40 prosenttia työpaikoista. Suomen kuudella suurimmalla kaupungilla todella on väliä koko Suomen kasvun kannalta.

Julkaisimme tänään yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun ja Turun kanssa kuutosten hallitusohjelmatavoitteet. Osana niitä esitämme, että valtio loisi suurten kaupunkien kanssa uudenlaisen kaupunkiallianssin. Se vahvistaisi suurten kaupunkien kasvua ja samalla koko Suomea.

Allianssimallin etuna on, että siianä asetetaan yhteinen maali, jonka saavuttamiseksi myös työskennellään yhdessä tasavertaisina kumppaneina. Keinovalikoimaan voisivat kuulua esimerkiksi yhteiset investoinnit, valtion ja kaupunkien tiivis yhteistyö ideoiden eteenpäin viemiseksi sekä kaupunkien toimintavapauksien lisääminen.

Tärkeää on myös vahvistaa osaamista esimerkiksi nostamalla korkeakoulujen aloituspaikkojen määrää kasvukeskuksissa. Selvää on myös, että Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia.

Tässä tiivistetysti kuutosten tavoitteita:

1. Muodostetaan kuuden suurimman kaupungin ja valtion välinen strateginen allianssi ja pysyvä yhteistyöelin. Allianssin kautta luodaan kasvua ja edistetään osaavan työvoiman saatavuutta, digitalisaatiota, TKI-toimintaa ja vientiä sekä houkutellaan investointeja ja lisätään kaupunkien toimintavapautta. 
2. Osaajapulan ratkaisemiseksi ja osaamisen vahvistamiseksi nostetaan pysyvästi korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrää kasvukeskuksissa. Koulutusjärjestelmää ja tutkintorakenteita kehitetään vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita. 
3. Nopeutetaan kansainvälisten työntekijöiden oleskelulupa- ja rekisteröintiprosesseja. TE-palvelujen rahoitus turvataan, jotta kunnilla on mahdollisuudet onnistua kohtaanto-ongelman ratkaisemisessa. 
4. Kaupunkien kasvua tuetaan ja investointikykyä vahvistetaan selkeyttämällä valtionosuusjärjestelmää ja parantamalla kuntien veropohjaa. 
5. Parannetaan saavutettavuutta sekä kansainvälisiä ja kansallisia yhteyksiä.
6. Kestävää kasvua sekä vihreää ja digitaalista siirtymää nopeutetaan nostamalla tieteen rahoituksen tasoa ja vähentämällä korkeakoulukentän pirstaleisuutta. Suurimpien kaupunkien alueellisten kiertotalousekosysteemien toimintaa vauhditetaan ja resursseja kohdennetaan kaupunkien työhön, joka tähtää valtakunnallisten hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen sekä digivihreää kaksoissiirtymää tukeviin innovaatioihin. 


Voit lukea koko tiedotteen täältä tai tästä Aamulehden uutisesta.