TE-palveluiden uudistus valmisteltava hyvässä yhteistyössä

2.12.2021

Kirjoitimme yhdessä Tampereen kauppakamarin ja Pirkanmaan Yrittäjien kanssa TE-palveluiden uudistamisesta mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin. Voit lukea 21.11 julkaistun artikkelin HS:n sivulta tai alta.


Kunnille annettava kunnon mahdollisuudet onnistua työllisyyden hoidossa  

Naapurillasi on talo. Et ole koskaan käynyt talossa, mutta sisustat sen näkemättä omilla huonekaluillasi. Tuleeko hyvä? Tuskin. Hieman tällä tavalla ollaan siirtämässä TE-palveluita valtiolta kuntiin: talon omistajaa kuuntelematta, sopivuutta sen tarkemmin miettimättä. 

Työllisyyden kuntakokeilut nousivat hiljattain otsikoihin pääkaupunkiseudulla, jossa kokeilu on alkanut takkuillen ja ruuhkaisasti (HS 3.11, HS 16.11). Ongelmat ovat työtä etsivien kannalta erittäin valitettavia.  

Vaikeuksista huolimatta kannattaa muistaa, että kuntakokeiluista on myös hyviä kokemuksia esimerkiksi meillä Tampereella. Olemme pystyneet yhteistyössä palveluntuottajien ja koulutuksen järjestäjien kanssa tuomaan hakijoille töitä ja yrityksille tekijöitä. Olimme kymmenen Pirkanmaan kunnan voimin mukana jo aiemmissa kuntakokeiluissa. Tänä keväänä alkaneeseen kokeiluun innostuivat hakuvaiheessa mukaan kaikki Pirkanmaan kunnat. 

Kuntakokeilut ovat tärkeitä, sillä TE-palveluita ollaan siirtämässä valtiolta kunnille vuonna 2024. Oikein toteutettuna ajatus on erinomainen. Meillä kaupungeissa on hyviä mahdollisuuksia tarjota ihmisille yksilöllisiä palveluita ja tukea yrityksiä osaajien hakemisessa ja kouluttamisessa.  

Palveluita pitää kuitenkin kehittää rohkeasti. Kaikkialla Suomessa onkin nyt niin sanotusti tuhannen euron paikka ajatella asioita uudelleen, luoda uutta ja poistaa päällekkäisyyksiä. TE-palveluita ei kannata siirtää kunnille ja kaupungeille sellaisenaan, vaan miettiä tarkkaan uudistuksen tavoite: miten ratkomme työllistymisen ja työllistämisen ongelmia järkevästi? Usein parhaat ratkaisut syntyvät, kun niitä mietitään yhdessä. 

Nyt näin ei ole tehty. Kuntia on toistaiseksi otettu heikosti mukaan siirron ja tulevan rahoitusmallin suunnitteluun. Muutoksesta saadaan kaikki hyöty irti vain varmistamalla, että kunnilla on vapautta ja valtaa rakentaa tulevaisuuden työllisyys- ja yrityspalvelut ilman jäykkää säätelyä, yhteistyössä esimerkiksi yritysten ja oppilaitosten kanssa.  

Uudistuksen onnistumisen kannalta kriittisen tärkeitä ovat myös toimivat, yhteiset tietojärjestelmät. Jos asiakkaiden tiedot eivät siirry saumattomasti, ihmisiä on vaikea palvella tehokkaasti.  

Ennen TE-siirtoa on toteutumassa myös hallituksen pohjoismaisen työvoimapalvelun malli. Senkin ajatus on periaatteessa hyvä: uskoa ihmisen aktiivisuuteen ja tarjota palveluita ja tukea aiempaa nopeammin ja yksilöllisemmin. Esitetty malli on kuitenkin kankea, kallis ja vaikeuttaa yksilöllisten palveluiden tarjoamista. Esimerkiksi valmistuvat ylioppilaat pitäisi haastatella kesän aikana monta kertaa, vaikka heistä suuri osa lähtee opiskelemaan syksyllä. 

Uudistuksia kannattaa tehdä hyvässä yhteistyössä. On tärkeää kuunnella kaupunkien ja alueen muiden toimijoiden näkemyksiä siitä, miten palvelut on mielekästä järjestää. Alueilla on osaamista ja tahtoa ratkaista työllisyyden haasteita – jos niille annetaan vapauksia ja keinot rakentaa toimiva talo. 


Anna-Kaisa Ikonen 

pormestari 

Tampere 


Antti Eskelinen 

toimitusjohtaja 

Tampereen kauppakamari 


Pasi Mäkinen 

toimitusjohtaja 

Pirkanmaan Yrittäjät