Blogi: Hallitus kampittaa kaupunkien ja kaupunkilaisten mahdollisuuksia onnistua

5.11.2021

Oletteko koskaan miettineet, miltä puusta tuntuu, kun se näkee auton lähestyvän ja ymmärtää törmäyksen olevan vääjäämätön? 

Vähän puun asemalta tuntuu täällä kaupungeissa, kun katsoo hallituksen viimeaikaisia suunnitelmia esimerkiksi työllisyyden hoidon tai maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisesta. Tällaisinaan ne uhkaavat syödä rahaa, lisätä turhaa byrokratiaa ja tehdä tavoitteissa onnistumisen mahdottomaksi.

Aloitetaan työllisyydestä. Nopeana kertauksena: TE-palvelut ovat siirtymässä kunnille vuonna 2024, ja ensi vuonna hallitus on tuomassa käyttöön pohjoismaiseksi työvoimapalvelumalliksi kutsuttua uudistusta työvoimapalveluihin. Limittäin molempien kanssa toteutuu jättimäinen sotemuutos.

Hallituksen työvoimapalvelumallin lähtökohta on kannatettava: uskoa aktiiviseen toimintaan, uudistaa työllisyyspalveluita ja tarjota niitä aiempaa tehokkaammin, yksilöllisemmin ja aikaisemmin.

Työn menettäminen on kriisi ja työn puute yksi suurimmista haasteista, jonka ihminen elämänsä aikana kohtaa. On tärkeää tukea ihmisiä uuden alun ja kenties myös aivan uuden uran löytämisessä. Uuden edessä jokainen meistä kaipaa tietoa, neuvoja, palveluita ja tukea.

Työttömyyden syyt ja ihmiset ovat hyvin erilaisia, joten myös työn löytymisen ratkaisut ovat erilaisia jokaiselle. Se pitää muistaa myös työvoimapalveluissa. Hallituksen pohjoismaisen mallin kaavamainen prosessi uhkaa kuitenkin tehdä työtä hakevien palveluista vain kallista liukuhihnasuorittamista ja unohtaa ihmisten yksilöllisen tuen.

Tampere on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jonka tavoitteena on helpottaa kaikista haavoittuvimmassa työasemassa olevien työn löytymistä. Hallituksen esitys pohjoismaisesta mallista on ristiriidassa kuntakokeilun kanssa, eikä tällaisenaan edistä kuntakokeiluiden ja TE-palveluiden siirron tavoitteita – eli entistä yksilöllisempien ja vaikuttavampien työvoimapalveluiden kehittämistä. Voimavarat valuvat hukkaan, sillä hallituksen esitys keskittyy liikaa yksityiskohtaiseen sääntelyyn, prosessien saneluun ja tapaamisten määrään palvelujen laadun ja hyödyllisyyden sijaan.

Tämä on sääli, sillä työllisyyspalveluiden järjestämisen siirto kunnille on sinällään hyvä idea. Me kunnissa ja kaupungeissa olemme koko ajan lähellä alueemme oppilaitoksia, yrityksiä ja tekijöitä. Parhaimmillaan palveluiden siirtäminen yksiin käsiin mahdollisimman lähelle työpaikkoja ja työntekijöitä voi tuoda tehoa ja hyötyä kaikille.

Hallituksen työvoimapalvelumallia koskevassa esityksessä teho ja hyöty ovat kyseenalaisia.

Meillä Tampereella työttömiksi ilmoittautuu jatkuvasti suuria määriä työnhakijoita, jotka työllistyvät itsenäisesti hyvin nopeasti uudelleen tai lähtevät esimerkiksi opiskelemaan. Koska työmarkkinat liikkuvat nopeasti ja alkaneita ja päättyneitä työnhakuja on paljon, Tampereella työnhakijoiden palvelutapaamiset todennäköisesti yli kolminkertaistuisivat esitetyn lainsäädännön myötä. Osa tapaamisista olisi monella tavalla turhia: esityksen mukaisesti esimerkiksi uudet ylioppilaat tavataan kesällä seitsemän kertaa, vaikka suuri osa heistä aloittaa opinnot syksyn taitteessa. Tampereella noin 30 prosenttia uusista työttömistä ylipäätään työllistyy ilman, että työnhakijat kaipaavat merkittävää apua.

Turhat prosessit veisivät aikaa työnvälitykseltä ja mahdollisuuden tarjota palveluita heille, joille siitä on eniten hyötyä ja apua.

Lain toimeenpanoon liittyvä valtion henkilöstömäärä ei Tampereella myöskään riittäisi lain toteuttamiseen kunnolla, vaan siihen tarvittaisiin suunnitteilla olevat henkilöstölisäykset huomioiden vähintään kolminkertainen määrä työntekijöitä. Tampereellakin omat tekijämme loppuisivat kesken, vaikka kaikki kuntakokeilussa mukana olevat kaupungin omat työllisyyspalveluiden asiakaspalvelun asiantuntijat sidottaisiin mukaan.

Jos uudistus toteutuu esitetyn kaltaisena, kunnille vyöryy mittavia kuluja, joihin me emme ole varautuneet ja joiden hyöty on erittäin kyseenalainen.

Millainen kannustava rahoitusmalli?

Kun työllisyyden hoidon suunnitelmia viedään eteenpäin palveluiden kehittämisen ja niiden siirron osalta, kaupunkeja ja niiden työllisyyden edistämiseen liittyvää tietoa ja osaamista pitää kuunnella erittäin tarkkaan.

Kuuden suurimman kaupungin C6-ryhmämme on jo ilmaissut, että kannamme kaikki vakavaa huolta TE-palveluiden uuden kannustavan rahoitusmallin valmistelusta.

Valtiovarainministeriön suunnitelmissa kuntien vastuu työttömyyden sosiaaliturvamenoista nousisi nykyisestä 11 prosentista 22 prosenttiin. Kuntia ei kuitenkaan toistaiseksi ole otettu mukaan valmisteluun eikä meille kaupungeissa ole esitetty perusteita tai laskelmia sille, miksi järjestämisvastuun siirrolla tavoitellut työpaikat edellyttävät kuntien rahoitusvastuuosuuden kaksinkertaistamista. Tarkempia arvioita ei ole siitäkään, mistä rahoitusmallin kannustavuus tulee. Valtion pitääkin ehdottomasti avata rahoitusvastuun laajentamisen perusteita, jotta kunnat voivat tuoda näkökulmansa esiin faktoihin perustuen.

Kaavoituslaki jäykistää sääntelyä

Vähemmälle huomiolle julkisuudessa on jäänyt uusi kaavoitus- ja rakentamislaki, mutta siinäkin kyse on merkittävästä kaupunkien toimintaan vaikuttavasta asiasta.

Vaikka uudistusta on valmisteltu pitkään, lausuntokierrokselle päätyi lakiesitys, joka ei sujuvoita kaavaprosesseja eikä vähennä byrokratiaa. Yhdessä muiden C21-kaupunginjohtajien kanssa huomautimme jo, että uudistus lisää kuntien kustannuksia, jäykistää sääntelyä ja unohtaa kokonaisuuden. Asia on tärkeä, sillä sujuva kaavoitus on kaupunkien elinvoimaisuuden, kehityksen ja samalla tietysti myös työpaikkojen syntymisen ja sujuvan arjen elinehtoja.

Kun soteuudistus toteutuu, kuntien asema sivistyksen, elinvoiman ja työllisyyden edistämisessä korostuu entisestään. Meillä on tahtoa tehdä tätä, mutta lainsäädännön on oltava selkeää, järkevää ja vähentää byrokratiaa. Hallituksen pitää kyetä päätöksiin, jotka antavat kaupungeille ja kaupunkilaisille mahdollisuuksia onnistua eivätkä kangista meitä.


Tämä kirjoitus on julkaistu Verkkouutisten blogissani marraskuussa 2021. Voit lukea koko kirjoituksen myös täältä.