Neljän vuoden työelämäprofessuuri päättyy - työ tieteen ja käytännön yhteistyön lisäämiseksi jatkuu

31.7.2021

Tänään oli viimeinen päiväni työelämäprofessorina. Neljän vuoden työrupeama oli antoisa ja innostava ja olen kiitollinen Tampereen yliopistolle tästä mahdollisuudesta. Työelämäprofesssuuri tarjosi hienon mahdollisuuden rakentaa siltaa käytännön ja tieteen välille sekä tarkastella lintuperspektiivistä niitä asioita, joihin on aiemmin uppoutunut kyynärpäitään myöten; se oli myös henkilökohtaisesti upea oppimisen mahdollisuus. 

Mitä työni piti sisällään? Työelämäprofessuurini ala liittyi julkiseen johtamiseen. Sain tehdä tutkimusta niin tiedolla johtamisesta sote-uudistuksessa, kaupunkien täydennysrakentamisesta kuin poliittisesta johtamisesta pääministerien ja pormestarien silmin. Pääsin selvityshenkilöksi hankkeisiin, joissa haettiin ratkaisuja eriarvoisuuteen, lasten ja nuorten palveluiden yhdyspintoihin ja alueellistamispolitiikan uudistamiseen. Sain pitää luentoja sekä hyvästä että huonosta johtamisesta, poliittisesta johtamisesta, kaupunkien johtamisesta, riskienhallinnasta, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta, kaupungeista alustoina, tieteellisen tiedon hyödyntämisestä jne. Matkan varrella sain myös johtaa korkeakoulufuusiota ja edistää yliopiston sidosryhmäsuhteita. Toivon, että kykenin työni kautta jakamaan kokemustani ja antamaan eteenpäin yhtä paljon kuin itse sain. 

Kaikkein merkityksellisimpiä olivat kuitenkin kohtaamiset. Korkeatasoiset tieteelliset debatit ja keskustelevat pohdinnat eri ilmiöistä tutkijoiden kanssa tieteellisissä konferensseissa, arkisissa kokouksissa, kahvitauoilla, opiskelijoiden kanssa luennoilla ja kollegojen kanssa lasin äärellä konferenssien jatkoilla. Siinä missä politiikan puolella pitää aina olla nopeasti ja vahvasti jotakin mieltä, tieteen puolella kiehtovaa on juuri se, että asiat kohdataan avoimemmin, niiden ulottuvuuksia tarkastellaan objektiivisemmin ja ymmärrystä ilmiöistä syvennetään tieteellisten viitekehysten avulla. Koin olevani kotonani tässä ilmapiirissä. 

Kiitos teille kaikille kollegoille näistä vuosista. ❤️ Aivan erityinen kiitos rehtoreille Liisa Laakso ja Mari Walls sekä johtamiskorkeakoulun/-tiedekunnan dekaaneille Antti Lönnqvist ja Matti Sommarberg. Yliopisto- ja tiedemaailma kulkevat jatkossakin lähellä kaikkea tekemistäni ja siksi en hyvästele vaan toivon hyvää yhteistyötä myös jatkossa! 

Ja kyllä, mielestäni työelämäprofessoreja ja tieteen ja käytännön vuoropuhelua tarvitaan yliopistoissa jatkossakin.