Pohjoismaiden neuvoston valiokuntakokouksessa esillä ilmastoälykäs rakentaminen ja ruokahävikin pienentäminen

31.3.2020

Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola–valiokunta kokoontuu tiistaina 31. maaliskuuta etäkokoukseen videoyhteyden avulla. Valiokunta käsittelee kokouksessaan Pohjoismaiden ministerineuvoston vastausta ilmastoälykkääseen rakentamiseen liittyvistä toimenpiteistä.
  
Hallitusten vastauksesta Pohjoismaiden neuvostolle ilmenee, että ministerineuvosto kannattaa Pohjoismaiden neuvoston toivetta rakennusmateriaalien uusiokäytön lisäämisestä. Pohjoismaiden ministerineuvostolla ja Pohjoismaiden neuvostolla on yhteinen näkemys siitä, että uudisrakennusten tulisi olla nykyistä paremmin uudelleenkäyttökelpoisia ja että rakennusten koko elinkaaren aikaisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on tärkeää tehdä yhteistyötä. Valiokunta seuraa vähäpäästöiselle rakentamiselle ja rakennusalan kiertotalousperiaatteille asetettuja tavoitteita ja käsittelee tiistain kokouksessaan hallitusten vastausta koskien rakennusalaa. 

Kokouksessa käsitellään myös ruokahävikin vähentämistä Pohjoismaissa. Valiokunta on aiemmin todennut, että eri puolella Pohjolaa toteutetuista toimista huolimatta ruokahävikki ei ole tarpeeksi vähentynyt. Tämän perustella se on katsonut aiheelliseksi ottaa selvää Pohjoismaissa vireillä olevista ruokahävikin torjuntatoimista. Tavoitteena on selvittää, miten Pohjoismaat ovat voisivat saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen ruokajätteen määrän puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä.
Kokouksessa on esillä lisäksi kestävä tuotanto ja kulutus sekä susikantojen yhteishallintoon liittyvä pohjoismainen yhteistyö. 

Eduskunnasta kokoukseen videokokoustekniikan avulla osallistuu kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen (kok.).