Ratkaisut ongelmiin syntyvät kaupungeissa

24.9.2021

Osaajat, koulutus ja tutkimus. Innovaatiot, investoinnit ja yritykset. Menestyvän ja kilpailukykyisen yhteiskunnan tärkeimmät rakennuspalikat keskittyvät suurille kaupunkiseuduille ja myös ratkaisuja ongelmiin kehitetään kaupunkitasolla.

Trendi on näkynyt maailman suurissa kaupungeissa jo pitkään. Suomessakin kaupunkien asema ongelmien ratkaisupaikkoina ja kehityksen mahdollistajana on alkanut korostua ja kaupungit ovat aktiivisesti tarttuneet tähän rooliin lakisääteisten tehtäviensä ohella.

Kaupungit eivät kuitenkaan ole muista riippumattomia yksiköitä, päinvastoin. Menestys riippuu siitä, kuinka hyvin ne onnistuvat toimimaan yhdessä muiden kuntien ja kaupunkien, asukkaiden, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa, valtiota ja kansainvälisiä toimijoita unohtamatta.

Koronaepidemia on vaatinut kaupungeilta resilienssiä ja kykyä löytää ratkaisuja niin terveyskysymyksiin kuin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Myös koronasta noustessa olennaista on kyky tarttua pandemian kärjistämiin ongelmiin, kuten hoitovelkaan ja osaajapulaan.

Osaavan työvoiman saatavuus on aiheuttanut huolta jo pitkään. Pandemia-aika ja sitä seurannut, odotettua rivakampi talouskasvu on syventänyt osaajapulaa ennestään. Tilanne on huolestuttava, koska osaavan työvoiman puute vaikuttaa talouden kasvunäkymiin ja yritysten kykyyn investoida. Kun työikäisen väestön määrä laskee, talouden kyky ylläpitää palveluita heikkenee.

Työelämän tarpeisiin tarvitaan nopeaa reagointia ja käytännöllisiä ratkaisuja, joita valtion on vaikea synnyttää. Yrittää silti pitää - yhdessä kaupunkien kanssa. Ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut ja yritykset kaipaavat tukea uudenlaisiin joustaviin koulutusmalleihin ja oppimisympäristöjen uudistamiseen. Koulutuksen lisäksi on myös houkuteltava osaajia ulkomailta.

Se, millaisia kehitysympäristöjä yliopistojen, yritysten ja kaupunkien yhteistyönä rakentuu, on ratkaisevaa koko Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta. Elinvoimaiset kaupungit luovat hyvinvointia myös lähiseuduilleen. Siksi kaupunkien mahdollisuuksia luoda uutta kasvua on tuettava, ei tukahdutettava.


Kirjoitukseni luettavissa myös täällä:
Helsingin Uutiset: https://www.helsinginuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/4287308
Tamperelainen: https://www.tamperelainen.fi/paakirjoitus-mielipide/4295224


Kuva: Kristian Tervo