Suojavarusteiden kriittiseen tilanteeseen viimein herätty - nyt toimia!

7.4.2020

Kasvomaskien ja muiden suojien tilanne on huolestuttava. Olemme kantaneet niiden riittävyydestä ja suomalaisen tuotannon ylös nostamisesta huolta viikkoja. Meille on vastattu, että suojat riittävät, mutta arvioita siitä, mihin ne riittävät ei ole avannut kukaan. 

Ilmeisesti arvio on lähtenyt erikoissairaanhoidon tarpeista eikä siinä ole huomioitu vanhustenhoitoa sen paremmin ryhmäkodeissa kuin kotihoidossakaan, ei myöskään sosiaalialan ja turvallisuustehtävien tarpeita puhumattakaan joidenkin maiden käyttöön linjasta vaatia kaikilta ihmisiltä hengityssuojia kaupoissa. Missään ei tunnu olleen kokonaiskuvaa siitä, mikä varautumistaso eri alueilla ja kunnissa on. 

Nyt on käynyt ilmeiseksi, että varastot ovat tarpeeseen nähden riittämättömät. Ehkä tavoitteena onkin ollut lähettää rauhoittava viesti, ettei asiasta huolestuta, mutta vakuutusten osoittautuessa katteettomiksi se huoli vasta kasvaa. 

Kaksi viikkoa sitten tekemääni kirjalliseen kysymykseen odotan edelleen vastausta. Siinä ennakoin, ettei varautumista ole tehty suhteessa riittävän vakavaan skenaarioon ja kannustin nostamaan suomalaista tuotantoa ylös. Tähän tarvitaan nyt kiireesti vahvaa koordinaatiota ja varmistusta. Emme voi tässä tilanteessa luottaa yksin maailmalta tulevaan apuun, vaikka tänään onneksi saatiin apua Kiinasta.

Me olemme tilanteessa, jossa tarvitaan vähemmän selittelyä ja enemmän avoimuutta, vahvempaa koordinaatiota ja parempaa ennakointia. Suomi on pärjännyt toistaiseksi melko hyvin taistelussa koronaa vastaan ja asettanut tarvittavia rajoituksia, mutta aukkoja on jäänyt muun muassa lentokentille, joiden kautta ihmiset pääsivät vapaasti epidemia-alueilta Suomeen, ja nyt suojaukseen, jonka puutteet näkyvät karmealla ja kohtalokkaalla tavalla monessa vanhusten hoivayksikössä. Tarvitaan nopeita liikkeitä tilanteen korjaamiseksi. 

Katse on samalla luotava jo eteenpäin: seuraavaksi on laajennettava testausta päämäärätietoisesti. Erittäin tärkeää olisi myös viestiä, mikä Suomen suuri linja koronataistelussa jatkossa on: hillintä vai tukahduttaminen - jos tavoite muuttuu, se vaikuttaa välittömästi myös varautumistarpeisiin.