Talousarvio vuodelle 2022 valmistui: katse etenkin lasten ja nuorten hyvinvointiin

15.11.2021


Syksyn tärkeimpiin asioihin on täällä kuulunut talousarvioehdotuksen valmistelu ja käsittely. Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion marraskuussa.

Pormestarin talousarvioehdotuksessa korostui koronan varjossa pahentuneiden ongelmien ratkaisu, kuten nuorten mielenterveyshuolet ja oppimisen ongelmat. Olen iloinen, että talousarviossa on mukana myös esimerkiksi nuorten terapiatakuun Tampereen mallin käynnistäminen ja erilaisia lisäyksiä oppimisen tukeen. Meidän on nyt tärkeä pitää huolta, että nuorimmatkin kaupunkilaisemme toipuvat korona-ajan huolista – yli 1,5 vuotta on pitkä aika lasten ja nuorten elämässä ja opinnoissa.

Samaan aikaan monet muut palvelutarpeet ovat kasvaneet kaupungissa, ja esimerkiksi lakiin kirjatut uudet hoitajamitoitusvelvoitteet tarkoittavat, että työntekijämäärää kaupungissa lisätään ensi vuonna merkittävästi sekä sivistyspalveluissa että sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Tampere on muiden kaupunkien tapaan historiallisessa murroksessa, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Vuonna 2024 edessä on myös hallituksen linjauksen mukainen TE-palveluiden siirto kunnille. 

Muutoksen myötä kaupunkimme perustehtävät muuttuvat uudenlaisiksi ja elinvoiman, työllisyyden, osaamisen, sivistyksen ja kaupungin viihtyisyyden edistämisestä tulee aiempaakin tärkeämpää.

Muutoksessa Tampereen tulee huolehtia ihmisten palveluiden turvaamisesta saumattomasti. Vaikka uudistus on tulossa, ensi vuoden talousarviossa näkyy vastuumme ihmisten sote-palveluiden järjestäjänä.

Samaan aikaan meidän pitää etsiä koko ajan uudenlaisia tapoja luoda hyvinvointia ihmisille ja yrityksille. Vuonna 2022 käynnistämmekin esimerkiksi Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman, joka hyödyntää dataa ja tekoälyä paremman kaupungin kehittämiseksi ja uudenlaisen liiketoiminnan synnyttämiseksi.

Aloitamme myös uuden elämystalouden kehitysohjelman, jonka tavoitteena on entisestään vahvistaa Tamperetta erilaisten audiovisuaalisten tuotantojen kotipaikkana. Aiomme myös kiinnittää yhä enemmän huomiota osaajien houkutteluun Suomesta ja ulkomailta. Tätä varten kaupungissa on auennut juuri esimerkiksi uusi, kansainvälisiä muuttajia ja työnantajia avustava palvelupiste International House Tampere.

Lue koko ensi vuoden talousarvio täältä.