Vientiteollisuuden kriisistä ei toivuta käsiä levittämällä

3.7.2020

Koronakriisi on ruhjonut maailmantaloutta koko kevään ja jättänyt jälkensä myös suomalaiseen vientiteollisuuteen. Kauppakamarin vientiasiakirjatilastojen perusteella Suomen vienti tippui toukokuussa 19 prosenttia. Myös Euroopan komission tilannekatsaus maalasi synkkää tilannekuvaa talousvaikutuksista eri alueille. Varsinkin korkean jalostusarvon alueet, kuten vientivetoinen Länsi-Suomi, näyttävät kärsivän talouden sulkeutumisesta erityisen rajusti. Kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen tahtoo, että vientiteollisuuden tilanne nostetaan julkisessa keskustelussa vahvemmin esiin.

”Koronan leviäminen on saatu Suomessa hyvin hallintaan ja vaikeilla päätöksillä on estetty esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmämme kestämätön kuormittuminen. Vähemmälle huomiolle on jäänyt suomalainen vientiteollisuus, johon taloutemme ja hyvinvointimme pitkälti nojautuvat. Vientiteollisuuden kriisi on kyettävä ratkaisemaan tehokkailla toimenpiteillä”, Ikonen sanoo.

Koronapandemian aiheuttaman talouden sulun vaikutukset näkyvät kaikkialla EU:ssa ja ne vaihtelevat alueittain riippuen maan taloudellisesta rakenteesta ja riippuvuudesta ulkopuolisiin toimijoihin. Suomessa vaikutukset näkyvät erityisesti vientivetoisessa Länsi-Suomessa.

”Kun talous sakkaa maailmalla, se sakkaa myös vientivetoisessa Suomessa heijastuen vahvasti työllisyyteen ja julkiseen talouteemme ja voi nopeastikin vaikuttaa alueellisen elinvoimamme tasapainoon maan sisällä. Koronakriisistä ylös nouseminen vaatii yhteisiä ratkaisuja niin EU-alueella kuin kohdennettuja toimenpiteitä juuri sinne, minne koronakriisin aiheuttama taloudellinen shokki on iskenyt kaikista rajuimmin” Ikonen esittää ja jatkaa:


”Länsi-Suomi on yksi Euroopan viennistä riippuvaisimmista talousalueista eräiden Pohjois-Italian maakuntien ohella. Euroopan komissio on arvioinut Länsi-Suomen olevan yksi merkittävimpiä negatiivisen vaikutuksen saavia alueita koko EU:ssa ja arvioinut talousalueen kärsivän koronan vaikutuksista vakavimmin ja pitkäkestoisimmin. Siksi Länsi-Suomen eli Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Keski-Suomen tilanteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.”

EU:n jäsenmaiden taloudet ovat keskinäisriippuvaisia ja yksittäisten maiden toimenpiteet vaikuttavat myös muualla EU:ssa. Eri maat ovat pyrkineet kansallisilla elvytystoimenpiteillä suosimaan paikallisia toimijoita ja Ikonen peräänkuuluttaa, että myös Suomessa on oltava hereillä, jotta vientiyrityksillä on tälläkin mahdollisuus päästä iskuun, kun talous hiljalleen lähtee elpymään. 

”Euroopan komission julkaisema elpymisrahasto on kyettävä hyödyntämään täälläkin. Sen rinnalle on saatava nopeita toimia, jotka keskittyvät ekologisesti ja taloudellisesti kestävään uudelleenrakentamiseen ja edistävät vientiyritysten toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja investointimahdollisuuksia. Paikallisesti vaikuttavat päätökset ovat pienen maan etua ajaessa kaiken ytimessä” Ikonen päättää.

Ikonen on jättänyt vientiteollisuuden kriisistä tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen.